Νέα & Ανακοινώσεις, Ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Ακαδημαϊκό έτος 2021-22 →

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2023-2024

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας (https://www.minedu.gov.gr/news/56288-30-08-23-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stin-tritovathmia-ekpaidefsi), η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από σήμερα Πέμπτη 31 Αυγούστου και μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2023. Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2023 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr.

Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή (παρακαλώ αποθηκεύστε τη βεβαίωση εγγραφής), και σε ημερομηνίες που θα ορίσει και ανακοινώσει το Τμήμα, οι πρωτοετείς θα οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους, πάλι ηλεκτρονικά, λαμβάνοντας τους κωδικούς, Αρ. Μητρώου και βεβαίωσεις εγγραφής από τη Γραμματεία. Θα χρειαστούμε τα παρακάτω, όλα σε μορφή pdf ή jpeg:

Ενημερώνουμε επίσης τους πρωτοετείς φοιτητές σχετικά με τις αιτήσεις για Σίτιση και Στέγαση ότι οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/. Στην παραπάνω ιστοσελίδα θα μπορείτε να δείτε επίσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τις ανακοινώσεις με τις οδηγίες για την σωστή κατάθεση της αίτησης των φοιτητών. Οι προθεσμίες θα είναι παράλληλες με τις ημερομηνίες των έγγραφών στις γραμματείες των Τμημάτων της ΣΘΕΤΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους για να μπορούν να κάνουν αίτηση για παροχές.

Προκήρυξη βραβείου "Kοινωνικής Προσφοράς" έτους 2023

Προκηρύσσεται το βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς για το έτος 2023, σύμφωνα με την απόφαση της 454ης/18-2-2021 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου (αρ. απόφασης 11911/25-6-2021, ΦΕΚ 3295/Β/26-7- 2021). Σκοπός του είναι να τιμήσει μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, που συνδέουν ενεργά την έρευνά τους με την κοινωνία, αναπτύσσοντας δραστηριότητα η οποία ωφελεί το κοινωνικό σύνολο.

Προϋποθέσεις
Το βραβείο απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Προτάσεις
Οι υποψήφιοι/ες για το βραβείο προτείνονται από τα μέλη ΔΕΠ και τους/τις Ομότιμους/ες Καθηγητές/ριες του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αυτοπροτάσεις δεν γίνονται δεκτές.

Οι τεκμηριωμένες προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση vraveia@uoc.gr, το αργότερο μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2023 με την ένδειξη: «Για το βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς».

Εξέταση του μαθήματος ΜΕΜ104 Γλώσσα Προγραμματισμού Ι

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη 31/8 με ζωντανή παρουσία στα εργαστήρια Γ105/107/109. Η πρόσβαση στο τεστ θα είναι δυνατή μόνο από τις αίθουσες των εργαστηρίων. Η εξέταση θα έχει την μορφή Moodle Quiz με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με αρνητική βαθμολογία) και ερωτήσεις που θα πρέπει να εισάγετε κώδικα Python. Θα έχετε στη διάθεση σας 30λεπτά για να απαντήσετε/λύσετε τις ασκήσεις. Την μέρα της εξέτασης θα μπείτε στη σελίδα του μαθήματος και θα επιλέξετε το τέστ ανάλογα με την ώρα και το επιθετό σας (δείτε παρακάτω) για να ξεκινήσετε την προσπάθειά σας αφού διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Η εξέταση θα γίνει κατά τμήματα(αλφαβητικά) ως εξής:

Φροντίστε να είστε έγκαιρα στο χώρο της εξέτασης την ώρα που αντιστοιχεί στο επίθετο σας. Είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας την φοιτητική σας ταυτότητα (πάσο).
Θ. Κατσαούνης

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για Σίτιση / Στέγαση των Φοιτητών των Σχολών Ηρακλείου για το ακαδ. έτος 2023-2024

Δείτε τα aποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για Στέγαση των Φοιτητών των Σχολών Ηρακλείου και τα αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για Σίτιση των Φοιτητών των Σχολών Ηρακλείου, για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων ΣΘΤΕ, Σεπτεμβρίου 2023

Δείτε το πρόγραμμα εξέτασης μαθημάτων ΣΘΕΤΕ για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2023.

Ιδρυματικά Μαθήματα για την Επιχειρηματικότητα | Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2023

Δείτε το Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2023 που αφορά στα Ιδρυματικά Μαθήματα για την Επιχειρηματικότητα όλου του ακαδημαϊκού έτους 2023-24. Οσον αφορά τους φοιτητές του Ηρακλείου, οι εξετάσεις θα γίνουν σε αίθουσες του Τμήματος Υπολογιστών (βλ. μπλε πλαίσιο).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, ακαδημαϊκού έτους 2023-24

To Tμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Τ.Μ.Ε.Μ.) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στα Μαθηματικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, του οποίου ο Κανονισμός έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β1118/27-3-2018. Όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο ΤΜΕΜ καλούνται να υποβάλλουν αίτηση προς τη Γραμματεία του ΤΜΕΜ με τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Προσωπικά Στοιχεία: Α1) Ονοματεπώνυμο, τόπο και ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου με ισχύ τουλάχιστον 12 μηνών. Α2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Β) Τίτλοι Σπουδών στα Μαθηματικά, στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή σε συναφή επιστήμη: Β1) Αντίγραφο πτυχίου και της αντίστοιχης αναλυτικής βαθμολογίας από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής. Β2) Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και της αντίστοιχης αναλυτικής βαθμολογίας από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής.

Γ) Ακαδημαϊκά Στοιχεία: Γ1) Περιγραφή ερευνητικών ενδιαφερόντων ή αναφορά της γνωστικής περιοχής εκπόνησης της διατριβής. Γ2) Όνομα του προτεινόμενου επιβλέποντα ο οποίος πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του ΤΜΕΜ. Γ3) Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής (συνοπτική παρουσίαση αντικειμένου, προτεινόμενη μεθοδολογία, ενδεικτική βιβλιογραφία).

Η επισυναπτόμενη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΤΜΕΜ ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση gradsec@math.uoc.gr, από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν ακριβή αντίγραφα των τίτλων σπουδών όταν γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι γίνονται δεκτοί για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο ΤΜΕΜ μετά την επιτυχή εξέτασή τους σε τρία γνωστικά πεδία τα οποία καθορίζονται από τον προτεινόμενο επιβλέποντα, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.

Ορκωμοσία Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα γίνει την Παρασκευή 21 Ιουλίου, 11:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο Ν. Πετρίδη. Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της τελετής ορκωμοσίας.

Μη προσβασιμότητα υπηρεσιών, 14-17/07/2023

Από σήμερα το μεσημέρι, 14/07/2023, μέχρι και τη Δευτέρα 17/07/2023 το πρωί, λόγω ηλεκτρολογικών εργασιών, δε θα είναι προσβάσιμες οι παρακάτω υπηρεσίες:

Λειτουργία Φοιτητικών Εστιατορίων Ιουλ-Αυγ 2023

Δείτε την ανακοίνωση του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας για τη λειτουργία των φοιτητικών εστιατορίων τον Ιούλιο-Αύγουστο 2023 και το μενού για το διάστημα 10-17/07/2023.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου, ακαδ. έτους 2022-23 στον σύνδεσμο http://euler.math.uoc.gr/math/geturl.php?page=exams-sep-2023-abc. Αναζητήστε πληροφορίες στη σελίδα του κάθε μαθήματος. Μπορεί να γίνουν μικρές αλλαγές σε ώρα και μέρα, γι αυτό παρακαλώ να ανατρέχετε συχνά στον παραπάνω σύνδεσμο.

Υποτροφίες Μαρίας Μ. Μανασσάκη, ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Σας ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος, κατά την 208η /12.7.2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε οι υποτροφίες «Μαρίας Μ. Μανασσάκη», για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, να δοθούν στους κ.κ. Δημήτριο Γαζούλη και Νικολέττα Χατζηχαμπή. Δείτε το κείμενο της απόφασης.

Εκλογή Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Διαβάστε το κείμενο της διαπιστωτικής πράξης.

Ορκωμοσία Τμήματος, 21 Ιουλίου 2023 - Υποψήφιοι πτυχιούχοι

Η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχουν εκκρεμότητες και πρόκειται να ορκιστούν στην ορκωμοσία την 21η Ιουλίου 2023 οι υποψήφιοι με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου:

Κατεύθυνση Μαθηματικών: 5676, 5444, 5818, 5593, 5666, 5641, 5244, 6005, 5047, 5921, 5846, 5943, 5698, 5956, 5491, 5998, 5963, 5841, 5572, 5639, 5922, 5988, 5949, 6045, 5430, 6101, 3858, 6000, 5255, 5088, 5118.
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: 2551, 2741, 2617, 2516, 2553, 2637, 2719, 2783, 2191, 2538, 1669, 2481, 2499, 2211, 1534, 2753, 2608, 2389, 2378.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας της Δέσποινας Μπερμπερίδου

Την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023, και ώρα 11πμ, στην αίθουσα Α302, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της Δέσποινας Μπερμπερίδου με θέμα «Οι στάσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τη συμπερίληψη όλων των μαθητών ανεξαρτήτου εθνικότητας και φύλου».
Επιβλέπουσα: Ειρήνη Σπανάκη

Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Δείτε την παρακάτω ανακοίνωση που αφορά στην Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2022-23 https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/872-xorigisi-stegastikoy-epidomatos-akadimaikoy-etous-2022-23.

Ιδιαίτερα και επειδή παρουσιάζονται πολλά προβλήματα στις αιτήσεις των Κυπρίων φοιτητών, η Φοιτητική Μέριμνα συνέταξε πίνακα με το σύνολο των δικαιολογητικών που θα χρειαστεί να υποβάλλουν στην Υπηρεσία (ηλεκτρονικά πάντα) ως συμπληρωματικά έγγραφα στην αίτησή τους εφόσον αυτό τους ζητηθεί από το Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων Στεγαστικού Επιδόματος 2022-2023.

Πρόσκληση σε Διαδικτυακή Ενημέρωση

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για σπουδές στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και τους γονείς τους, σε διαδικτυακή συνάντηση πριν την λήξη τις προθεσμίας υποβολής των μηχανογραφικών τους τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Ο σύνδεσμος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η κάθε συνάντηση είναι

https://zoomto.me/XQGz

Σκοπός της συνάντησης, πέραν του να απαντήσουμε σε ερωτήσεις των υποψηφίων, είναι να τους ενημερώσουμε για τις σπουδές που προσφέρει το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και τις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές ευκαιρίες που θα έχουν επιλέγοντας να σπουδάσουν σε αυτό.

Ιστοσελίδα Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: www.math.uoc.gr
Μήνυμα προς τους υποψηφίους φοιτητές και τους γονείς τους: http://users.math.uoc.gr/el/brochure.html

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Gabai Velasco

Την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023 και ώρα 1:00μμ, στην αίθουσα Ε324, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του Gabai Velasco με θέμα «Αριθμητική προσέγγιση συνήθων διαφορικών εξισώσεων για πληθυσμιακά μοντέλα με μονοβηματικές μεθόδους».
Επιβλέπων: Παναγιώτης Χατζηπαντελίδης.

Η παρουσίαση θα μεταδοθεί ταυτόχρονα στο Zoom, στον σύνδεσμο https://uoc-gr.zoom.us/j/83532798865?pwd=TU5yVDZnd1l6S2FDK2F1ZFlYZDZNdz09.

Παράταση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση και στέγαση ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Δείτε την ανακοίνωση του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας.

Απόφαση της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη»

Διαβάστε την απόφαση της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη».

Απόφαση της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη»

Διαβάστε την απόφαση της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη».

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Νικολέττας Χατζηχαμπή

Την Τρίτη, 4 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:15, στην αίθουσα E324, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Νικολέττας Χατζηχαμπή με θέμα «Άμεσες και επαναληπτικές μέθοδοι για μεγάλα, αραιά γραμμικά συστήματα».
Επιβλέπων: Μιχάλης Πλεξουσάκης.

Η παρουσίαση θα μεταδοθεί ταυτόχρονα στο Zoom, στον σύνδεσμο https://uoc-gr.zoom.us/j/88175671661?pwd=YmE2RVRHNVlMNlpQa2lHenI5c3lOQT09.

Πρόσκλησης για τη χορήγηση υποτροφίας στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Δείτε την πρόσκληση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Μάστερ) στο εξωτερικό με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Βασιλικής Μπεκιάρη-Βεκρή. Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Σχολών Μηχανικής, Φυσικής, Πληροφορικής και Μαθηματικών ελληνικών Πολυτεχνείων-Πανεπιστημίων, με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου) τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Κωνσταντίνου Καπετανάκη

Την Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00, στην αίθουσα B201, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Κωνσταντίνου Καπετανάκη με θέμα «Η αυτοαποτελεσματικότητα των καθηγητών των μαθηματικών στη χρήση των εργαλείων web 2.0 στην διδασκαλία».
Επιβλέπων: Γεώργιος Πολύδωρος.

Η παρουσίαση θα μεταδοθεί ταυτόχρονα στο Zoom, στον σύνδεσμο https://uoc-gr.zoom.us/j/85654218138?pwd=ZUdXUmtXcE5oRkFyQ2tZSmJHbEo5Zz09.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Κωνσταντίνας Λελόβα

Την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:30, στην αίθουσα A303, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Κωνσταντίνας Λελόβα με θέμα «Μπεϋζιανή αιτιακή επιλογή χαρακτηριστικών από παρατηρησιακά και περιορισμένα πειραματικά δεδομένα».
Επιβλέπουσα: Σοφία Τριανταφύλλου.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Δέσποινας Κοκκίνου

Την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00, στην αίθουσα A303, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Δέσποινας Κοκκίνου με θέμα «Θετικές λύσεις μη γραμμικών ελλειπτικών εξισώσεων με κρίσιμους εκθέτες».
Επιβλέπων: Ευστάθιος Φίλιππας.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Εμμανουήλ Μπομπολάκη

Την Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023 και ώρα 11:00, στην αίθουσα B201, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Εμμανουήλ Μπουμπουλάκη με θέμα «Θεωρήματα τύπου Fubini για μέτρα Hausdorff».
Επιβλέπων: Θεμιστοκλής Μήτσης.

Ανακοίνωση για την Ορκωμοσία Τμήματος

Όσοι φοιτητές ή φοιτήτριες έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για πτυχίο, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία τις σχετικές αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 27/06/2023. Οι αιτήσεις να σταλούν ηλεκτρονικά στο email secr@math.uoc.gr.

Η τέλεση της ορκωμοσίας θα διενεργηθεί στις 21 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00, στο Αμφιθέατρο Πετρίδη. Οι φοιτητές με την αίτηση τους θα πρέπει να επιστρέψουν στη γραμματεία τη φοιτητική ταυτότητα. Σε περίπτωση απώλειας της φοιτητικής ταυτότητας θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση για πτυχίο και μια υπεύθυνη δήλωση απώλειας.

Θα πρέπει επίσης να μην έχουν οποιαδήποτε εκκρεμότητα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

Δείτε την αίτηση ορκωμοσίας και το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης.

Eναρξη υποβολής αιτήσεων γιά σίτιση καί στέγαση τών ενεργών φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών καί υποψηφίων Διδακτόρων) γιά τό νέο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε την ανακοίνωση του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/862-enarksi-ypovolis-aitiseon-gia-sitisi-kai-stegasi-akadimaikou-etous-2023-2024.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Νικολέτας Σεβαστάκη

Την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στην αίθουσα Β201, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της Νικολέτας Σεβαστάκη με θέμα «Συνδυαστική των μεταθέσεων, αριθμοί Euler και άλλες ενδιαφέρουσες κατανομές».
Επιβλέπουσα: Ελένη Τζανάκη

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Ιωάννη Μαρή

Την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 και ώρα 16:00, στην αίθουσα Α302, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του Ιωάννη Μαρή με θέμα «Supervised Classification with Parametric Models».
Επιβλέπων: Ιωάννης Καμαριανάκης

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Παναγιώτη Αναστασάκη

Την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00, στην αίθουσα Α302, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του Παναγιώτη Αναστασάκη με θέμα «Predictive Modeling with Asymmetric Loss Functions».
Επιβλέπων: Ιωάννης Καμαριανάκης

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά και Εκπαίδευση» (ενημέρωση)

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλεί να υποβάλουν αίτηση στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά και Εκπαίδευση» άτομα που ενδιαφέρονται και κατέχουν ή πρόκειται να αποκτήσουν μέχρι το τέλος του έτους πτυχίο Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Επιστημών Αγωγής ή άλλου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη 27 Ιουνίου 2023.

Τα κριτήρια επιλογής είναι συνέντευξη, γραπτή εξέταση, επίδοση στις προτυχιακές σπουδές, συστατικές επιστολές και λοιπά προσόντα, όπως περιγράφονται στο εδάφιο 4.3 του κανονισμό σπουδών του προγράμματος. Φοιτητές και φοιτήτριες Μαθηματικών με μέσο όρο στην αναλυτική τους βαθμολογία μεγαλύτερο ή ίσο του 8 κατά το χρόνο των εξετάσεων θα γίνονται αυτομάτως δεκτοί στο Πρόγραμμα.

Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Σάββατο 1 Ιουλίου 2023, ώρα 10:00-13:00.
Ημερομηνία συνεντεύξεων: Σάββατο 1 Ιουλίου 2023 (μετά το πέρας των γραπτών εξετάσεων).

Η γραπτή εξέταση και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δίδεται δυνατότητα συμμετοχής στην εξέταση και στη συνέντευξη διαδικτυακά κατόπιν συνεννόησης. τη γραπτή εξέταση θα εξεταστούν βασικές γνώσεις Απειροστικού Λογισμού, Αναλυτικής Γεωμετρίας και Θεωρίας Συνόλων, καθώς και Διδακτικής των Μαθηματικών. Στο Παράρτημα Α δίδεται ενδεικτικά η ύλη των μαθημάτων "Απειροστικός Λογισμός Ι", "Αναλυτική Γεωμετρία και Μιγαδικοί Αριθμοί" και "Θεμέλια των Μαθηματικών", από την οποία θα επιλεγούν τα θέματα της εξέτασης. Το μεγαλύτερο μέρος της παραπάνω ύλης βρίσκεται και στα Σχολικά εγχειρίδια. Η συνέντευξη θα είναι ολιγόλεπτης διάρκειας και θα αφορά στους στόχους και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

“Stochastic differential equations: Analysis & Modelling" workshop

Πληροφορίες για τη συνάντηση εργασίας στην ιστοσελίδα https://sites.google.com/view/sdes-analysis-modelling.

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με μεταπτυχιακούς φοιτητές (δεύτερου ή τρίτου κύκλου προγραμμάτων σπουδών) του Πανεπιστημίου Κρήτης ως επιτηρητές για τις ανάγκες των τακτικών και επαναληπτικών εξετάσεων που θα διεξάγει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους έως την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 και ώρα 14.00 στέλνοντας e-mail στην κυρία Μαρία Αλεγκάκη, Γραμματέα της Εταιρείας ΑΔΠ/ΠΚ (malegaki@uoc.gr, τηλ. 2810 393220), αναγράφοντας τα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, Τμήμα και κύκλο σπουδών που παρακολουθούν, διαθεσιμότητα (για ποια από τις ανωτέρω ημερομηνίες έχουν διαθεσιμότητα).

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Python Ι - εμβόλιμη

Η εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Τετάρτη 14/6 με ζωντανή παρουσία στο εργαστήριο, Γ109. Η πρόσβαση στο τεστ θα είναι δυνατή μόνο από την αίθουσα του εργαστηρίου. Η εξέταση θα έχει την μορφή Moodle Quiz με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με αρνητική βαθμολογία) και ερωτήσεις που θα πρέπει να εισάγετε κώδικα Python. Θα έχετε στη διάθεση σας 45λεπτά για να απαντήσετε/λύσετε τις ασκήσεις. Την μέρα της εξέτασης θα μπείτε στη σελίδα του μαθήματος και θα επιλέξετε το τέστ αφού διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Για να συμμετάσχετε στη εξέταση θα πρέπει να το έχετε δηλώσει πρώτα στη γραμματεία, διαφορετικά δεν θα μπορέσετε να εξεταστείτε.
Θ. Κατσαουνης

Applied and Numerical Analysis of Partial Differential Equations: A conference in memoriam of Vassilios Dougalis

Το συνέδριο Applied and Numerical Analysis of Partial Differential Equations: A conference in memoriam of Vassilios Dougalis θα διεξαχθεί στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ στο Ηράκλειο, από την Πέμπτη, 8 Ιουνίου, το απόγευμα έως το Σάββατο, 10 Ιουνίου. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://dc.iacm.forth.gr.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Ευτέρπης Γεωργιλαδάκη

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 11:30πμ, στην αίθουσα Β201, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της Ευτέρπης Γεωργιλαδάκη με θέμα «Η αξιολόγηση των μαθηματικών με τη χρήση των ΤΠΕ: απόψεις των εκπαιδευτικών».
Επιβλέπων: Γεώργιος Πολύδωρος

Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω Zoom στον σύνδεσμο https://uoc-gr.zoom.us/j/85654218138?pwd=ZUdXUmtXcE5oRkFyQ2tZSmJHbEo5Zz09.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ «Ανάλυση Δεδομένων & Μηχανική-Στατιστική Μάθηση»

Τα τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και τα Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηματικών, και Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση Δεδομένων & Μηχανική-Στατιστική Μάθηση», μέχρι την 10η Ιουλίου 2023.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Δείτε συνημμένα την προκήρυξη διενέργειας εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη διευθυντών τομέων του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, για το χρονικό διάστημα από 01.02.2023 έως 31.08.2025.

Hμερομηνία διεξαγωγής εκλογών είναι η Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ υποψηφίους/υποψήφιες για τη θέση Διευθυντή/Διευθύντριας στους Τομείς του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν αίτηση/δήλωση υποψηφιότητας (συνημμένα αίτηση και υπεύθυνη δήλωση) στον Πρόεδρο του Τμήματος δια της Γραμματείας, του οικείου Τμήματος, αποκλειστικά ηλεκτρονικά (kpapad@uoc.gr) από την Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 έως και την Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023 και ώρα 14.00.

Δείτε:

Προκήρυξη βραβείου Νέου Ερευνητή 2023

Προκηρύσσεται το βραβείο Νέου Ερευνητή/Νέας Ερευνήτριας για το έτος 2023, σύμφωνα με την απόφαση της 454ης/18-2-2021 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου (αρ. απόφασης 11911/25-6-2021, ΦΕΚ 3295/Β/26-7-2021). Σκοπός του βραβείου είναι να τιμήσει τον νέο ερευνητή και τη νέα ερευνήτρια που διέπρεψε ερευνητικά κατά τη μεταδιδακτορική έρευνά του/της στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Προκήρυξη βραβείου «ΑΡΙΣΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙBΗΣ» έτους 2023

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων, Ιούνιος 2023

Δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων των μεταπτυχιακών μαθημάτων της εξεταστικής του Ιουνίου 2023.

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 έως 31.08.2025.

Δείτε την απόφαση της εφορευτικής επιτροπής.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 έως 31.08.2026

Δείτε συνημμένα την Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 έως 31.08.2026, και όλα τα σχετικά με την διαδικασία και την υποβολή αιτήσεων/δηλώσεων, καθώς και τη σχετική νομοθεσία που αφορά στην διενέργεια των εκλογών.

Η εκλογική διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48, 40 του Ν.4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/21.07.2022) σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία 123024/Ζ1/07.10.2022 (Β΄5220) κοινή υπουργική απόφαση.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ, για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, καλούνται να υποβάλουν αίτηση/δήλωση υποψηφιότητας, (συνημμένη αίτηση, υπεύθυνη δήλωση και έντυπο για την προστασία προσωπικών δεδομένων) στη Γραμματεία της Κοσμητείας, για τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, αποκλειστικά ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση e-mail rena@csd.uoc.gr) από τις 23 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη μέχρι στις 7 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έως τις 14:30.

H ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών είναι η 28η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη, από τις 09:00 έως τις 15:00 και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023, κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Δείτε:

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2023 μαθημάτων ΣΘΕΤΕ

Δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2023 μαθημάτων ΣΘΕΤΕ στον σύνδεσμο https://rb.gy/y0qqd.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Ενημερώνουμε τους/τις ενεργούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ότι σε αποκλειστική προθεσμία από την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 έως και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 στις 14:00 θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για την δωρεάν παροχή σίτισης ή/και στέγασης, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο με ηλεκτρονική υποβολή, μέσα από τον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης http://www.merimna.uoc.gr, στην καρτέλα ΑΙΤΗΣΕΙΣ. Για την υποβολή αίτησης σίτισης επιλέγετε: Σίτιση, για την υποβολή αίτησης στέγασης και σίτισης επιλέγετε: Και τα δύο .

Παρακαλείσθε πριν την υποβολή της αίτησης να διαβάσετε προσεκτικά τις Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης και το Σύστημα Μοριοδότησης των αιτήσεων για την παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Κρήτης
https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/862-enarksi-ypovolis-aitiseon-gia-sitisi-kai-stegasi-akadimaikou-etous-2023-2024

Προκήρυξη Εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Δείτε συνημμένα την Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 έως 31.08.2025, και όλα τα σχετικά με την διαδικασία και την υποβολή αιτήσεων/δηλώσεων, καθώς και τη σχετική νομοθεσία που αφορά στην διενέργεια των εκλογών.

Η εκλογική διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, άρθρο 7 «Οργανα διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», άρθρο 28 «Όργανα Τμήματος», άρθρο 32 «Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τμήματος -Διαδικασία εκλογής», άρθρο 40 «Γενικές διατάξεις για την εκλογή, οργάνωση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης», και το άρθρο 485 «Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α’ έως Λ’».

Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ, για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, καλούνται να υποβάλουν αίτηση/δήλωση υποψηφιότητας, (συνημμένη αίτηση, υπεύθυνη δήλωση και έντυπο για την προστασία προσωπικών δεδομένων) στη Γραμματεία της Κοσμητείας, για τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, αποκλειστικά ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση e-mail rena@csd.uoc.gr) από τις 16 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη μέχρι και τις 23 Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα έως τις 14:30.

H ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών είναι η 14η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη, από τις 09:00 έως τις 14:00 και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023, κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Δείτε:

Νέα παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2022 - 2023

Eνημερώνουμε ότι στον σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Nea_Paratasi_Dianomis_Earinou_2022.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου. Εάν έχετε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στον σύνδεσμο http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx.

Δημόσια Ομιλία, Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Δημόσια ομιλία του Μιχάλη Δαφέρμου, Princeton University/Cambridge University, στο Αμφιθέατρο Ν. Πετρίδη, την Τετάρτη 17/5/2023, 12:00-13:00, με θέμα

Προβλέπεται άραγε το μέλλον στην κλασική Φυσική;
Η πορεία του ντετερμινισμού από τη Νευτώνεια Μηχανική στη Γενική Σχετικότητα

Live streaming: https://video.ict.uoc.gr/live/show/457

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Παναγιώτη Χουδαλάκη

Την Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00, στην αίθουσα B201, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Παναγιώτη Χουδαλάκη με θέμα «Οι τύποι area-coarea».
Επιβλέπων: Θεμιστοκλής Μήτσης.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Μαρίας Ευαγγελινού

Τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 και ώρα 14:30, στην αίθουσα Α303, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της Μαρίας Ευαγγελινού με θέμα «Έλεγχος προγραμμάτων που εκτιμούν πληθυσμιακές επιμειξίες σε διάφορα εξελικτικά δημογραφικά μοντέλα».
Επιβλέπων: Παύλος Παυλίδης.

Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω Zoom στον σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/85452815797?pwd=ZzNjL0ttZmFXZFRnY2JYSStMWEVGQT09.

Συμμετοχή-Εμβόλιμη εξεταστική Ιούνιος 2023 Άλλων Τμημάτων ΣΘΤΕ

Παρακαλούνται όσες/οι φοιτήτριες/ες του ΤΜΕΜ επιθυμούν να συμμετέχουν σε εμβόλιμη εξεταστική μαθήματος Άλλου Τμήματος της ΣΘΕΤΕ και αφού πρώτα επιβεβαίωσουν ότι το μάθημα προσφέρεται εμβόλιμα σε φοιτητές άλλων τμημάτων, να στείλουν email στη γραμματεία (vlachaki@admin.uoc.gr με θέμα: Συμμετοχή-Εμβόλιμη εξεταστική Ιούνιος 2023 Άλλων Τμημάτων) αναφέροντας το μάθημα. Θα προσμετρηθεί στο επιτρεπόμενο όριο των 4 μαθημάτων μετά από τον έλεγχο του εξαμήνου και της προηγούμενης δήλωσης.

Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για την Αναστολή της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών

Δείτε το αρχείο http://news.uoc.gr/news/2023/02-05/498_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Αναστολή_Εκπαιδευτικής_Διαδικασίας_λόγω_Βουλευτικών_Εκλογών.pdf.

Προκήρυξη των υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Εμμανουήλ Σακλαμπάνη" για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-202, τη χορήγηση επτά (7) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη», σε πτυχιούχους των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για μεταπτυχιακές σπουδές δευτέρου και τρίτου κύκλου, στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής», σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (λειτουργούντος ως Συμβουλίου Διοίκησης) του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την 347η/14-03-2023 συνεδρία και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην από 12-10-2003 ιδιόγραφη διαθήκη του Εμμανουήλ Σακλαμπάνη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 3131/03-06-2005 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σε συνδυασμό με την 102/2017 απόφαση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, περί ερμηνείας της διαθήκης.

Ειδικότερα, θα χορηγηθεί μία (1) υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€), και έξι(6) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος, ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4,000€) έκαστη. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό (1) έτος.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τη Γραμματέα της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών κ. Παγώνα Αυγουστάκη. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών η 20η Ιουνίου 2023.

Δείτε: την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, τη δήλωση συγκατάθεσης στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, την υπεύθυνη δήλωση πρός το Κληροδότημα Σακλαμπάνη, και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Προκήρυξη των υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη" για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, σύμφωνα με την 347η/14-03-2023 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (λειτουργούντος ως Συμβουλίου Διοίκησης) δεκαέξι (16) υποτροφίες σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη» και την με αριθμό 24/2018 απόφαση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, οι υποτροφίες θα χορηγηθούν με επιλογή, σε φοιτητές που αποφοίτησαν από Λύκεια του Νομού Ηρακλείου ή Λασιθίου και πέτυχαν με τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις (90%, έτους 2021) την εισαγωγή τους σε Τμήματα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με κριτήριο αξιολόγησης το βαθμό πρόσβασης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ πλειόνων υποψηφίων, διενεργείται δημόσια κλήρωση. Την υποτροφία θα λάβουν, με απλή αίτησή τους, όλοι οι κληρονόμοι των αδελφών του συζύγου της διαθέτιδος Χρύσανθου Ε. Καρύδη που έχουν εισαχθεί στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανεξαρτήτως βαθμού πρόσβασης.

Δείτε την προκήρυξη των υποτροφιών του Κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 καθώς και την αίτηση των υποψηφίων, την υπεύθυνη δήλωση με το προβλεπόμενο κείμενο και τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τη Γραμματέα της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, κ. Παγώνα Αυγουστάκη. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών η 20η Ιουνίου 2023.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου Ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής Ιουνίου, ακαδ. έτους 2022-23 στον σύνδεσμο http://euler.math.uoc.gr/math/geturl.php?page=exams-jun-2023 όπου συμπεριλαμβάνονται μαθήματα του χειμερινού που θα εξεταστούν εμβόλιμα. Μαθήματα που δε φαίνονται στο πρόγραμμα, εξετάζονται με ειδικό τρόπο ή δεν εξετάζονται μέσα στην εξεταστική περίοδο. Αναζητήστε πληροφορίες στη σελίδα του κάθε μαθήματος. Μπορεί να γίνουν μικρές αλλαγές σε ώρα και μέρα, γι αυτό παρακαλώ να ανατρέχετε συχνά στον παραπάνω σύνδεσμο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εμβόλιμη: Ο/η φοιτητής/τρια να βρίσκεται στο 9 εξάμηνο και πάνω και το μάθημα να έχει δηλωθεί οποιαδήποτε στιγμή στο παρελθόν.

Για τη συμμετοχή σας στην εμβόλιμη εξεταστική παρακαλώ δηλώστε στη φόρμα https://forms.gle/AD7nfz7EP5ubH4np6 έως και 4 μαθήματα (απόφαση Συγκλήτου ΠΚ) έως 9/5/2023. Τα μαθήματα θα προστεθούν στην καρτέλα σας από τη γραμματεία και θα γίνει και ο σχετικός έλεγχος.

Διδασκαλία Προπτυχιακών μαθημάτων, Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023

Δείτε την ανακοίνωση της πρυτανείας σχετικά με την διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023, ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών.

NGENIUM- Πρόσκληση Συμμετοχής Φοιτητών στο INGENIUM - Innovative Teaching and Lifelong Learning - Innovation Committee

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανήκει πλέον στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο INGENIUM, μια κοινοπραξία 10 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων όπου στοχεύουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων. Αν είσαι προπτυχιακός/ή ή μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια και θέλεις να συμμετέχεις σαν εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο INGENIUM, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, μπορείς να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου στη συνημμένη φόρμα, όπως και αρκετές πληροφορίες (κριτήρια επιλογής/απαραίτητα/στοιχεία επικοινωνίας).

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023

Στο επόμενο διάστημα (2/5-12/5/2023) θα διεξαχθούν οι αξιολογήσεις των μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές, για το Εαρινό εξάμηνο 2022-2023. Δείτε το πρόγραμμα διεξαγωγής των αξιολογήσεων.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων (Α’ και Β’ κύκλου) θα γίνει με εκτυπώσιμα κουπόνια (tokens), ο διαμοιρασμός των κουπονιών θα γίνει από τη γραμματεία και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέσα στην αίθουσα στην ώρα του μαθήματος με τη χρήση κινητού smartphone/tablet/laptop. Παρακαλείστε, όποιος έχει τη δυνατότητα να το κρατάει μαζί του. Το κουπόνι φέρει το QR code και το URL του ερωτηματολογίου, καθώς και τον μοναδικό κωδικό για κάθε ερωτηματολόγιο.

Να τονίσουμε ότι η υψηλή συμμετοχή σας στην αξιολόγηση είναι εξαιρετικά χρήσιμη και αυξάνει τη βαρύτητα των αποτελεσμάτων και συντελεί στην αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος. Αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους που έχει το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα να διαπιστώσουν πόσο καλά γίνονται τα μαθήματά του και, κυρίως, αν πρέπει κάτι ν' αλλάξει. Σας παρακαλούμε να βοηθήσετε στη διαδικασία αυτή και να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση όλων των μαθημάτων που παρακολουθείτε με όσο γίνεται πιο εποικοδομητικό τρόπο.

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2023 των ιδρυματικών μαθημάτων ΠΚ

Δείτε το πρόγραμμα εξεταστική Ιουνίου 2023 των ιδρυματικών μαθημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας της Νικολέτας Εμμανουηλίδη

Την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 και ώρα 12:30μμ, στην αίθουσα Β201, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της Νικολέτας Εμμανουηλίδη με θέμα «Η ικανότητα των μαθητών στην επίλυση word problems (wp) και τα μαθηματικά εκπαιδευτικά λογισμικά».
Επιβλέπων: Γεώργιος Πολύδωρος.

Προκήρυξη Υποτροφιών Χορηγίας Aνεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), ακαδ. έτος 2022-23

Δείτε την προκήρυξη των υποτροφιών χορηγίας ΑΔΜΗΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, τη φόρμα της σχετικής αίτησης, και τη δήλωση προσωπικών δεδομένων.

Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ Fulbright Greece

Δείτε την επιστολή ενημέρωσης καθώς και την ανακοίνωση και πρόσκληση για το Πρόγραμμα του ΙΚΥ σε συνεργασία με το Fulbright Greece το οποίο αφορά σε χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών Α.Ε.Ι.

Πρόγραμμα Yποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας

Δείτε την επιστολή ενημέρωσης καθώς και την ανακοίνωση και πρόσκληση για το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας το οποίο αφορά σε υποτροφίες βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Προκήρυξη υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη" για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Δείτε την προκήρυξη των υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη" για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 καθώς και

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά (σε μορφή .pdf) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, e-mail: gradsec@math.uoc.gr, έως και τις 24 Μαΐου 2023.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά και Εκπαίδευση»

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλεί να υποβάλουν αίτηση στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά και Εκπαίδευση» άτομα που ενδιαφέρονται και κατέχουν ή πρόκειται να αποκτήσουν μέχρι το τέλος του έτους πτυχίο Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Επιστημών Αγωγής ή άλλου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη 20 Ιουνίου 2023.

Τα κριτήρια επιλογής είναι συνέντευξη, γραπτή εξέταση, επίδοση στις προτυχιακές σπουδές, συστατικές επιστολές και λοιπά προσόντα, όπως περιγράφονται στο εδάφιο 4.3 του κανονισμό σπουδών του προγράμματος. Φοιτητές και φοιτήτριες Μαθηματικών με μέσο όρο στην αναλυτική τους βαθμολογία μεγαλύτερο ή ίσο του 8 κατά το χρόνο των εξετάσεων θα γίνονται αυτομάτως δεκτοί στο Πρόγραμμα.

Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Σάββατο 24 Ιουνίου 2023, ώρα 10:00-13:00.
Ημερομηνία συνεντεύξεων: Σάββατο 24 Ιουνίου 2023 (μετά το πέρας των γραπτών εξετάσεων).

Η γραπτή εξέταση και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δίδεται δυνατότητα συμμετοχής στην εξέταση και στη συνέντευξη διαδικτυακά κατόπιν συνεννόησης. τη γραπτή εξέταση θα εξεταστούν βασικές γνώσεις Απειροστικού Λογισμού, Αναλυτικής Γεωμετρίας και Θεωρίας Συνόλων, καθώς και Διδακτικής των Μαθηματικών. Στο Παράρτημα Α δίδεται ενδεικτικά η ύλη των μαθημάτων "Απειροστικός Λογισμός Ι", "Αναλυτική Γεωμετρία και Μιγαδικοί Αριθμοί" και "Θεμέλια των Μαθηματικών", από την οποία θα επιλεγούν τα θέματα της εξέτασης. Το μεγαλύτερο μέρος της παραπάνω ύλης βρίσκεται και στα Σχολικά εγχειρίδια. Η συνέντευξη θα είναι ολιγόλεπτης διάρκειας και θα αφορά στους στόχους και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

ΜΕΜ242 Θεωρία Συνόλων και ΜΕΜ243 Λογική

Η διδασκαλία των μαθημάτων ΜΕΜ242 Θεωρία Συνόλων και ΜΕΜ243 Λογική θα συνεχιστεί ως εξής: ΜΕΜ242 Θεωρία Συνόλων, Τρίτη 11-1 στη Β212 και Τετάρτη 3-5 στην Α208, διδάσκων Α. Τερτίκας. ΜΕΜ243 Λογική, Δευτέρα 9-11 στην A212 και Τετάρτη 9-11 στη Β212, διδάσκων Μ. Κολουντζάκης.

Ανακοίνωση του Τμήματος για την απώλεια του Καθηγητή Αθανάσιου Φειδά

Δείτε το κείμενο της ανακοίνωσης.

Απώλεια Αθανασίου Φειδά

Με βαθιά θλίψη αναγγέλλουμε την αναπάντεχη απώλεια του αγαπημένου μας συναδέλφου καθηγητή Θανάση Φειδά. Ο Θανάσης υπηρέτησε στο Τμήμα μας από το 1991. Ο πρόωρος θάνατός του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δωρεάν συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο 2023 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκληςσης.

Call for Applicants for the Master’s Program in Machine Learning and Data Science, Academic year 2023-2024

The Department of Electrical and Computer Engineering at the Technical University of Crete invites applications for the Master’s of Science degree program in Machine Learning and Data Science (MLDS) for the Academic Year 2023-2024 (Octοber 2023 – May 2024). Applications can be submitted between April 1 and May 15, 2023. The results of the evaluation will be announced by the end of May 2023. Classes will start the first week of October.

See the attached file for more information.

Πρόγραμμα υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας

Δείτε την ανακοίνωση και την προκήρυξη για το πρόγραμμα υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας, που υλοποιείται από το ΙΚΥ, για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου Master 2 στη Γαλλία.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Εμμανουήλ Σπυριδάκη

Την Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00, στην αίθουσα A302, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Εμμανουήλ Σπυριδάκη με θέμα «Tilings της ευθείας φραγμένης πυκνότητας».
Επιβλέπων: Μιχάλης Κολουντζάκης.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Εμμανουήλ Σπυριδάκη

Η προγραμματισμένη για σήμερα παρουσίας της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Εμμανουήλ Σπυριδάκη αναβάλλεται.

Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Σύμφωνα με το έγγραφο (eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2022-23.pdf) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διανομή συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβαίνουν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα ΜΟΝΟ για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Εμμανουήλ Σπυριδάκη

Την Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00, στην αίθουσα A302, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Εμμανουήλ Σπυριδάκη με θέμα «Tilings της ευθείας φραγμένης πυκνότητας».
Επιβλέπων: Μιχάλης Κολουντζάκης.

Πτυχιακές Εργασίες Εαρινού Εξαμήνου 2022-23

Από την Επιτροπή Σπουδών ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές με αριθμούς μητρώου 2551, 2162, 2775, 6012, 5318, 5244, 2745, 6101, 5988, 5542 θα εκπονήσουν πτυχιακή εργασία το εαρινό εξάμηνο 2022-23.

Ορκωμοσία Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα γίνει την Παρασκευή 17 Μαρτίου, 11:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο Ν. Πετρίδη. Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της τελετής ορκωμοσίας.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά»

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά», μέχρι την 21η Μαΐου 2023. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://fourier.math.uoc.gr/grad/. Τα κριτήρια επιλογής είναι: 30% προφορική συνέντευξη, 70% επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές, συστατικές επιστολές και λοιπά προσόντα όπως περιγράφονται στο εδάφιο 4.3 του κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών.

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν αμέσως μετά το πέρας των γραπτών εξετάσεων του Ιουνίου, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα. Η συνέντευξη θα είναι ολιγόλεπτης διάρκειας περί των στόχων και των ενδιαφερόντων των υποψηφίων.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Προκήρυξη Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, προκηρύσσει, σύμφωνα με τα άρθρα 2α και 9 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 748/1-4-2013) σε συνδυασμό με το Ν. 4182/13 και τον ισχύοντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2023-2024, την χορήγηση με επιλογή και μοριοδότηση, έως επτά (7) υποτροφιών για νέους και νέες καταγόμενους από την Κω και την Χάλκη Δωδεκανήσου, διαρκείας κατ’ ανώτατο όριο ενός έτους, για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, που οδηγούν στην απόκτηση:

Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αίτησης υποτροφίας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.fanourakisfoundation.org με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 2α Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και έως ώρα 16.00.

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 210-7249940, 210 7240237 από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10.00πμ -15.00μμ, καθώς επίσης και στο email info@fanourakisfoundation.org.

Ορκωμοσία Τμήματος, 17 Μαρτίου 2023 - Υποψήφιοι πτυχιούχοι

Η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχουν εκκρεμότητες και πρόκειται να ορκιστούν στην ορκωμοσία της 17ης Μαρτίου 2023 οι υποψήφιοι με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου:

Κατεύθυνση Μαθηματικών: 4853, 5307, 3736, 5272, 5461, 5586, 5429, 4400, 5018, 5602, 5036, 5501, 5524, 5906, 5682, 5682, 5817, 5471, 5610, 5919, 5667, 4683, 5752, 5658, 5737, 4909, 5128, 5601, 5775, 5495, 5405.

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: 2435, 2479, 2613, 2616, 2394, 2246, 2160, 2468, 2291, 1814, 2476, 1836, 2589, 2199, 2182, 2313, 2621, 2426, 2460, 2764, 2355, 2763, 2573, 2094, 1780, 2345, 2214, 1861.

Ακύρωση συνάντησης με τους φοιτητές της ΣΘΕΤΕ για το πρόγραμμα Erasmus+ 2023-24

Η προγραμματισμένη για σήμερα, 8.3.2023, συνάντηση στο αμφιθέατρο Ν.Πετρίδης ενημέρσης για τις δράσεις του προγράμματος Erasmus 2023-24 ακυρώνεται και θα σταλεί προσεχώς νέα ημερομηνία διεξαγωγής της.

Συνάντηση Erasmus - Μετακίνηση στο εξωτερικό για σπουδές ή για πρακτική άσκηση (Ιούνιος 2023 - Σεπτ 2024)

Θα έχουμε συνάντηση για την ενημέρωση των φοιτητών οι οποίοι ενδιαφέρονται για μετακίνηση στο εξωτερικό με το Erasmus για σπουδές ή για πρακτική άσκηση το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (Ιούνιος 2023 - Σεπτέμβριος 2024). Το Erasmus έχει πλέον διευρυνθεί σημαντικά με επιπλέον χρηματοδότηση, ενώ είναι ανοιχτό και σε χώρες εκτός Ευρώπης. Επίσης δίνεται η δυνατότητα για μικτή κινητικότητα (εν μέρει φυσική και εν μέρει εικονική). Η συνάντηση θα γίνει ως εξής:

Θα συζητήσουμε για τον προγραμματισμό της μετακίνησης και την επιλογή του πανεπιστημίου ή φορέα υποδοχής. Όλοι όσοι έχουν ενδιαφέρον για το Erasmus μπορούν να συμμετάσχουν (ανεξάρτητα αν προγραμματίζουν να μετακινηθούν άμεσα ή όχι).

Σταύρος Κομηνέας
Γιώργος Συλλιγάρδος
Ακαδημαϊκοί συντονιστές Erasmus

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά και Εφαρμογές τους»

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά και Εφαρμογές τους», μέχρι την 19η Μαΐου 2023. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://fourier.math.uoc.gr/grad/. Τα κριτήρια επιλογής είναι: 70% Γραπτές Εξετάσεις, 30% επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές, συστατικές επιστολές και λοιπά προσόντα όπως περιγράφονται στο εδάφιο 4.3 του κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών.

Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν την Τρίτη, 23 Μαΐου 2023. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν αμέσως μετά το πέρας των γραπτών εξετάσεων. Η συνέντευξη θα είναι ολιγόλεπτης διάρκειας περί των στόχων και των ενδιαφερόντων των υποψηφίων.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Μαρίνας Γκουρογιάννη

Την Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:30, στην αίθουσα E324, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Μαρίνας Γκουρογιάννη με θέμα «Η απήχηση της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης (Realistic Mathematics Education – RME) στη Διδακτική των Μαθηματικών. Μια κριτική προσέγγιση».
Επιβλέπουσα: Αγγελική Μάλη.

Οριστικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Δείτε την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 με ημερομηνία έναρξης από 01/04/2023 και λήξη έως 30/09/2023.

Ψήφισμα των Προέδρων Τμημάτων Μαθηματικών σχετικά με τη νέα ρύθμιση χορήγησης του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος.

Προκήρυξη Κινητικότητας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω Κλασικού Προγράμματος Erasmus+ για ΣΠΟΥΔΕΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, Ακαδ. έτος 2023-2024

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 23.02.2023 έως και 20.03.2023. Προθεσμία εύρεσης φορέα για πρακτική άσκηση έως και 30.09.2023

Για την προκήρυξη, παρακαλώ δείτε https://www.uoc.gr/intrel/images/2023-24_SMS__SMP.pdf. Για υποβολή των αιτήσεων, παρακαλώ δείτε https://www.uoc.gr/intrel/aitiseis/apply-student. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε: -στην κ. Ε. Σκουντάκη στο Ηράκλειο-ΣΘΕΤΕ (email: evgenia.skountaki@uoc.gr, τηλ. 2810 393180)

Altair Greece Internship Program: Jumpstart your career with us! - Changing Tomorrow, Together

Η Altair πιστεύει και στηρίζει τους νέους επιστήμονες στη χώρα μας και προσφέρει ένα καινοτόμο, 11μηνο και επι-πληρωμή, πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που προάγει την καινοτομία, την ηγεσία και το πάθος του να κάνουμε τη διαφορά! Εδώ, θα διαδραματίσετε κρίσιμο ρόλο ως μέλη βασικών ομάδων της εταιρείας, θα δουλέψετε σε σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα project και θα μας βοηθήσετε να μετατρέψουμε τα σημερινά προβλήματα σε αυριανές ευκαιρίες!

Η Altair Engineering είναι μια ηγέτιδα δύναμη στους τομείς της υπολογιστικής επιστήμης και τεχνητής νοημοσύνης (AI), από την Αμερική (est. 1985) με έδρα και στην Ελλάδα. Με περισσότερους από 3.000 επιστήμονες στο δυναμικό της και 85 γραφεία σε 25 χώρες, η Altair διαθέτει περισσότερα από 150 προϊόντα software. Είναι κορυφαίος πάροχος εταιρικού λογισμικού μηχανικής που επιτρέπει την εκπόνηση ολόκληρου του κύκλου ζωής του προϊόντος από τον σχεδιασμό της ιδέας έως τη λειτουργία. Οι ολοκληρωμένες, ανοικτής αρχιτεκτονικής, λύσεις που προσφέρει για ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη, υπολογιστική μηχανική και high performance computing (HPC), επιτρέπουν το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση, υψηλής απόδοσης, καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων και διαδικασιών σε έναν ολοένα και πιο συνδεδεμένο κόσμο. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: του Software, που περιλαμβάνει το portfolio προϊόντων λογισμικού, όπως solvers and optimization technology products, modeling and visualization tools, industrial and concept design tools, και άλλα, και μέσω του Client Engineering Services που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των πελατών σε θέματα μηχανικής. Τα προϊόντα/ τεχνολογίες μας κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο eftychia@altair.com, ή eargyriou@altair.com, ή hellenic@europe.altair.com. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο.

ΕΤΥ 302 Οπτική και Κύματα, διδάσκων Δ. Παπάζογλου

Για το προσφερόμενο μάθημα ΕΤΥ302 Οπτική και Κύματα, έχουν ανοίξει επιπλέον ακόμα 15 θέσεις. Παρακαλώ δηλώστε στην παρακάτω φόρμα ΑΜ και Κατεύθυνση https://forms.gle/qiyVzZaZmRsjweRg6.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας του Νικόλαου Βουγιαντζή

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11πμ, στην αίθουσα Ε324, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του Νικόλαου Βουγιαντζή με θέμα «Μέθοδοι BDF για την προσέγγιση της λύσης συστημάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων».
Επιβλέπων: Γεώργιος Ζουράρης.

Αναβολή μαθημάτων ΜΕΜ231 και ΜΕΜ232

Η διδασκαλία των μαθημάτων ΜΕΜ231 και ΜΕΜ232 με τον κο Πλατή αναβάλλεται αυτή την εβδομάδα (20-24/2/23), λόγω κωλύμματος του διδάσκοντα. Θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση στις ιστοσελίδες των μαθημάτων.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Στυλιανής Καμαλεδάκη

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12μμ, στην αίθουσα Β201, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της Στυλιανής Καμαλεδάκη με θέμα «Η Διδασκαλία Θεωρίας Αριθμών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
Επιβλέπων: Γεώργιος Πολύδωρος

Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά στον σύνδεσμο https://uoc-gr.zoom.us/j/85654218138.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Βασιλικής Κυριέρη

Την Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00, στην αίθουσα E324, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Βασιλικής Κυριέρη με θέμα «Ανάπτυξη αδροποιημένων μοριακών μοντέλων με μεθόδους Gaussian παλινδρόμησης».
Επιβλέπων: Ευάγγελος Χαρμανδάρης.

Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω Zoom στον σύνδεσμο https://uoc-gr.zoom.us/j/85654218138.

Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2022-23

Οι δηλώσεις Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα πραγματοποιηθούν μέσω της νέας ιστοσελίδας-portal φοιτητών https://eduportal.cict.uoc.gr/, από τις 20/02/2023 και ώρα 10:00 έως και τις 28/02/2022.

Για τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου η δήλωση των 3 ή 4 υποχρεωτικών μαθημάτων του εξαμήνου θα γίνει από τη Γραμματεία, σύμφωνα με το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης για οδηγίες και διευκρινίσεις, τη σειρά προτεραιότητας των υποχρεωτικών μαθημάτων και τα προσφερόμενα μαθήματα άλλων τμημάτων για το Εαρινό εξάμηνο 2022-23. Υπενθυμίζουμε ότι για να συνδεθείτε θα χρειαστείτε το ιδρυματικό σας email (mathXXXX@math.uoc.gr ή temXXXX@tem.uoc.gr) και τον κωδικό που έχετε δημιουργήσει. Όσοι σωστά υποβάλουν (έλεγχος ορθότητας και κατόπιν αποστολή) τη δήλωση αλλά ακόμα τη βλέπουν στο portal ως προσωρινή, είναι γιατί μέχρι και τις 28/2/2023 δε θα έχουν οριστικοποιηθεί οι υποβληθείσες δηλώσεις στο σύστημα, για να μπορείτε να πραγματοποιείτε τυχόν αλλαγές.

Σε όσους υπάρξει δυσκολία ολοκλήρωσης και αποστολής της δήλωσης τους (μεγαλύτερα έτη/Πρόβλημα με αντικαταστάσεις παλιών περασμένων μαθημάτων - παλιούς κωδικούς ΜΑΘ ή ΤΕΜ) να συμπληρώσουν τη συνημμένη φόρμα από έως και τις 1/3/23 και η δήλωση θα γίνει από τη γραμματεία. Όχι μέσω email!

Ανακοίνωση για την Ορκωμοσία Τμήματος

Όσοι φοιτητές ή φοιτήτριες έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για πτυχίο, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία τις σχετικές αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 28/02/2023. Οι αιτήσεις να σταλούν ηλεκτρονικά στο email secr@math.uoc.gr.

Η τέλεση της ορκωμοσίας θα διενεργηθεί στις 17 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00, στο Αμφιθέατρο Πετρίδη. Οι φοιτητές με την αίτηση τους θα πρέπει να επιστρέψουν στη γραμματεία τη φοιτητική ταυτότητα. Σε περίπτωση απώλειας της φοιτητικής ταυτότητας θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση για πτυχίο και μια υπεύθυνη δήλωση απώλειας.

Θα πρέπει επίσης να μην έχουν οποιαδήποτε εκκρεμότητα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

Δείτε την αίτηση ορκωμοσίας και το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης.

Εκπόνηση Πτυχιακής εργασίας Εαρινό εξάμηνο 2022-2023

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν πτυχιακή εργασία κατά το εαρινό εξάμηνο 2022-2023, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στη Γραμματεία (ekafatou@uoc.gr), μέχρι την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023.

Πρακτική Άσκηση 2022-23 - Προσωρινά Αποτελέσματα της Α.Π.: 24/1750/26.01.2023

Δείτε το πρακτικό της επιλογής φοιτητριών/φοιτητών για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, και ημερομηνία έναρξης από 1/4/2023 έως 30/9/2023. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 21/02/2023 και ώρα 23:59 με email στο secr@math.uoc.gr ή εντύπως μέχρι τις 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος.

ΜΕΜ211 Ανάλυση Ι - Αλλαγή ώρας και μέρας

Το μάθημα ΜΕΜ2111 Ανάλυση Ι, για το Εαρινό εξάμηνο 2022023, θα γίνεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στο αμφιθέατρο Α201, τη Δευτέρα 5-7 και την Τετάρτη 11-1. Έτσι, το σημερινό μάθημα δε θα γίνει αλλά θα γίνει Τετάρτη 11-1 και Πέμπτη 1-3 (Α203) γι' αυτή την εβδομάδα μόνο.

MEM211 Ανάλυση Ι ΕΑΡ22-23

Το μάθημα της Ανάλυσης Ι θα δοθεί κατ' εξαίρεση και το εαρινό εξάμηνο 2022-23, με διδάσκοντα τον κο Κ. Αθανασόπουλο (αρχίζει την εβδομάδα της 13ης Φεβρουαρίου, Τρίτη και Πέμπτη 1-3μμ, στο Α203). Όλοι όσοι χρωστάνε το μάθημα της Ανάλυσης Ι και δεν είναι στο πρώτο έτος, εφόσον το επιθυμουν, θα εγγραφούν από τη γραμματεία μετά το πέρας των δηλώσεων μαθημάτων χωρίς χρέωση ECTS. Η έμφαση στο μάθημα αυτό, με δεδομένο ότι οι περισσότεροι φοιτητές που δεν το έχουν περάσει έχουν ήδη εγγραφεί σε αυτό στο παρελθόν, θα είναι κυρίως στη λύση ασκήσεων, με σύντομη επανάληψη της θεωρίας, και δε θα υπάρχουν επιπλέον ώρες ασκήσεων. Ενθαρρύνουμε τους φοιτητές που δεν έχουν περάσει το μάθημα να το παρακολουθήσουν ενεργά.

Παρακαλώ συμπληρώστε στην παρακάτω φόρμα την πρόθεση παρακολούθησης και εξέτασης στο μάθημα https://forms.gle/SaqimDwrdLwcQ62y7

Προσφερόμενα μαθήματα άλλων τμημάτων, Εαρινό εξάμηνο 2022-23 (ενημέρωση)

Δείτε τα προσφερόμενα μαθήματα από άλλα τμήματα για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023. Οι πίνακες "Παιδαγωγικά Μαθήματα & άλλα Προσφερόμενα στη ΣΘΕΤΕ" και του Οικονομικού αφορούν στους φοιτητές 5ου εξαμήνου και πάνω. Tα μαθήματα από το CSD που έχουν προαπαιτούμενα θα δηλωθούν από τη γραμματεία εφόσον ελέγξει την καρτέλα σας κατόπιν αιτήματος σας μεσω του ιδρυματικού σας email.

Δείτε πληροφορίες για τα Ιδρυματικά μαθήματα για την Επιχειρηματικότητα.

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Χρήστου Περβολιανάκη

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00, στην αίθουσα Ε324 στο κτήριο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Χρήστου Περβολιανάκη με θέμα

Numerical methods for evolutionary differential equations that maintain the positivity of the solution

Οποιοσδήποτε θέλει να παρακολουθήσει την παρουσίαση μπορεί να συνδεθεί στο link https://uoc-gr.zoom.us/j/88175671661.

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΤΜΕΜ-Απόφοιτοι

Παρακαλούνται όσοι απόφοιτοι του ΤΜΕΜ επιθυμούν να συνεχίσουν με μαθήματα (δήλωση ΕΑΡ22-23) για την απόκτηση του ΠΠΔΕ να συμπληρώσουν την αίτηση (μορφή doc ή μορφή pdf) και τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων (μορφή doc ή μορφή pdf) και να τα αποστείλλουν στο email της Γραμματείας, vlachaki@admin.uoc.gr, έως και 14/02/23 με θέμα: ΠΠΔΕ-Απόφοιτος. Όσοι έχουν κάνει ήδη αίτηση σε προηγούμενο εξάμηνο δε χρειάζεται να αιτηθούν ξανά.

ΜΕΜ323 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία των Μαθηματικών

Όσοι προπτυχιακοί (δε θα ορκιστούν το Μάρτιο) ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο μάθημα και πληρούν τις προϋποθέσεις, παρακαλώ να στείλουν email στην κα Ειρήνη Βλαχάκη (vlachaki@admin.uoc.gr) με θέμα: ΜΕΜ323 ΕΑΡ22-23, έως και 14/2/2023.

Η Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία των Μαθηματικών μπορεί να πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων Α1, Α2, Β3, Β4 και Γ5 του Προγραμματος ΠΔΕ καθώς και όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών ((http://math.uoc.gr/ark/courses-ppde.pdf).

Η επικοινωνία των φοιτητών που εγγράφονται στο μάθημα με τον υπεύθυνο του μαθήματος (Γ. Συλλιγάρδο) είναι επιθυμητό να γίνεται όχι με email αλλά αποκλειστικά μέσω προσωπικού μηνύματος στο moodle ή με ανάρτηση στο forum του μαθήματος στο Moodle.

Υπάρχει η δυνατότητα υπό κάποιες προϋποθέσεις να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία σε σχολεία Γυμνασίου-Λυκείου και άλλων πόλεων εκτός του Ηρακλείου.

Βοηθοί διδασκαλίας για το Εαρινό εξάμηνο 2022-23

Δείτε τον κατάλογο με τους βοηθούς διδασκαλίας για το Εαρινό εξάμηνο 2022-23. Παρακαλούνται οι βοηθοί να επικοινωνήσουν άμεσα με τους καθηγητές, ώστε να ξεκινήσουν τα εργαστήρια.

Διάθεση αδειών Microsoft Office365 στο σύνολο των φοιτητών ΠΚ

Παρακαλούνται, όσοι από το σύνολο των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης επιθυμούν να παραλάβουν κωδικό για άδεια χρήσης του Microsoft Office 365, να απευθυνθούν στο helpdesk@uoc.gr.

Η καταχώριση των ενδιαφερομένων φοιτητών/τριών στην πλατφόρμα της Microsoft θα πραγματοποιηθεί από στελέχη του ΚΥΥΤΠΕ κατόπιν αποστολής αιτήματος στο helpdesk@uoc.gr, είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους είτε μαζικά από την γραμματεία του τμήματός τους ή του ΠΜΣ τους. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν οδηγίες εγκατάστασης στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του ΚΥΥΤΠΕ (Εγχειρίδια του Office365) https://ict.uoc.gr/index.php/el/ypostiriksi/egxeiridia.

Για προβλήματα εγκατάστασης και αφού δείτε τις οδηγίες μπορίτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2810-393312 καθημερινά 08:00-16:00, είτε με email στο helpdesk@uoc.gr.

ΜΕΜ-274 (Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)

Οι φοιτητές που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους στην εξέταση Ιανουαρίου 2023 στο μάθημα ΜΕΜ-274 (Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών), μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του διδάσκοντα στις 16/2/2023 ή στις 21/2/2023, ώρα 13:00-15:00, αφού έχουν στείλει σχετικό μήνυμα στο makrakg@uoc.gr μέχρι τις 14/2/2023.

Προσφερόμενα μαθήματα άλλων τμημάτων, Εαρινό εξάμηνο 2022-23 (ενημέρωση)

Δείτε τα προσφερόμενα μαθήματα από άλλα τμήματα για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023. Οι πίνακες "Παιδαγωγικά Μαθήματα & άλλα Προσφερόμενα στη ΣΘΕΤΕ" και του Οικονομικού αφορούν στους φοιτητές 5ου εξαμήνου και πάνω. Tα μαθήματα από το CSD που έχουν προαπαιτούμενα θα δηλωθούν από τη γραμματεία εφόσον ελέγξει την καρτέλα σας κατόπιν αιτήματος σας μεσω του ιδρυματικού σας email.

Δείτε πληροφορίες για τα Ιδρυματικά μαθήματα για την Επιχειρηματικότητα.

Πρόγραμμα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο πανεπιστήμιο του Algarve (Πορτογαλία), σε θέματα θαλάσσιας ακουστικής

Δείτε την προκήρυξη της θέσης και τις οδηγίες εφαρμογής.

MEM 106 Γραμμική Άλγεβρα Ι τμήμα Α - διδάσκων Ν. Ευφραιμίδης

Το μάθημα της Τετάρτης 8 Φεβρουαρίου 9:00-11:00 θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω zoom. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο https://uoc-gr.zoom.us/j/85654218138 για να συνδεθείτε.

Προσφερόμενα μαθήματα άλλων τμημάτων, Εαρινό εξάμηνο 2022-23

Δείτε τα προσφερόμενα μαθήματα από άλλα τμήματα για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023. Οι πίνακες "Παιδαγωγικά Μαθήματα & άλλα Προσφερόμενα στη ΣΘΕΤΕ" και του Οικονομικού αφορούν στους φοιτητές 5ου εξαμήνου και πάνω. Tα μαθήματα από το CSD που έχουν προαπαιτούμενα θα δηλωθούν από τη γραμματεία εφόσον ελέγξει την καρτέλα σας κατόπιν αιτήματος σας μεσω του ιδρυματικού σας email.

Δείτε πληροφορίες για τα Ιδρυματικά μαθήματα για την Επιχειρηματικότητα.

MEM106 Γραμμική Άλγεβρα Ι, Τμήμα Α, διδάσκων Ν. Ευφραιμίδης

Τα μαθήματα αυτής της εβδομάδας αναβάλλονται.

ΜΕΜ242 Θεωρία Συνόλων

Το μάθημα Θεωρία Συνόλων ΜΕΜ-242 θα γίνει σήμερα, Δευτέρα, 06/02/2023, μέσω zoom, λόγω κακοκαιρίας Σϋνδεση zoom: https://uoc-gr.zoom.us/j/85654218138.

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από τα έσοδα κληροδοτημάτων που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση από την Τετάρτη 05 Απριλίου 2023 έως και την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.).

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Μαρίας Ελένης Παπαδάκη

Τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 1μμ, στην αίθουσα Α302, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της Μαρίας Ελένης Παπαδάκη με θέμα «Κατά προσέγγιση αλγόριθμοι για το μοίρασμα αγαθών μεταξύ παικτών χωρίς ζήλια». Επιβλέπων: Ιωάννης Πανταζής.
Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά στον σύνδεσμο https://us05web.zoom.us/j/89656627576?pwd=M0Y0L3labk5sUWJDWTcyRUQ4b3N0dz09.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων ΣΘΕΤΕ Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων της ΣΘΕΤΕ για το εαρινό εξάμηνο 2022-23.

Επικουρικό Διδακτικό Έργο, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να απασχοληθούν ως βοηθοί στα εργαστήρια ασκήσεων μαθημάτων, να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν στην κ. Ε. Τζανάκη, etzanaki@uoc.gr, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 6/2/2023 και ώρα 14:00.

Ανακοίνωση του τμήματος σχετικά με το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Γεώργιου Θεοδώρου

Την Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00, στην αίθουσα E324, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Γεώργιου Θεοδώρου με θέμα «Δυναμική Σολιτονίων σε Αντισιδηρομαγνήτες».
Επιβλέπων: Σταύρος Κομηνέας.

Πρακτική Άσκηση 2022-2023 - Ανακοίνωση για έναρξη Αιτήσεων (2η)

Υπάρχουν 8 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 1/4/2023-30/9/2023. Οι ενδιαφερόμενοι για πρακτική άσκηση παρακαλούνται να κάνουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά και να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που θα βρουν στον σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLIvfh0VHyqZoMN7iFG4FqT2EwitvxUO9gA_2QPp8k9e05fQ/viewform

μέχρι και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 23:59. Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει ενημέρωση από την Επιστημονικά Υπεύθυνη την Τρίτη 7/2 στις 5 μμ μέσω ΖΟΟΜ, στο https://uoc-gr.zoom.us/j/85654218138.

Επισκέψεις σχολείων

Την ερχόμενη εβδομάδα, από την Τρίτη 31 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις Λυκείων (Β’ και Γ’ Λυκείου) για γνωριμία με το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κάποιες ομιλίες μαθηματικού περιεχομένου, ξενάγηση στο κτίριο και επίλυση μαθηματικών γρίφων.

Παρακαλούνται προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να βοηθήσουν εθελοντικά, κυρίως στο μέρος που αφορά τους μαθηματικούς γρίφους, να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με την κ. Τζανάκη (etzanaki@uoc.gr).

Προκήρυξη Κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για Επιμόρφωση στο Εξωτερικό στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτοε 2022-23

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης. Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών, 03/02/2023.Τα απαραίτητα έντυπα διατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.uoc.gr/intrel/staff/dioik-texn/107-proswpiko.

PhD Scholarship in Fluid Dynamics at the University of Louvain

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο University of Louvain, Institute of Mechanics, Materials & Civil Engineering, Multi-phase and Reacting Flows Group. Δείτε πληροφορίες για τις δραστηριότητες της ερευνητικής ομάδας Multi-phase and Reacting Flows Group στη διεύθυνση https://sites.google.com/site/mvpapalexandris/.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Μιχαήλ Αρβανιτάκη

Την Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:15, στην αίθουσα A302, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Μιχαήλ Αρβανιτάκη με θέμα «Το θεώρημα Fatou».
Επιβλέπων: Μιχαήλ Παπαδημητράκης.

Ανακοίνωση προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, ακαδ.έτους 2023-2024

Αποστέλλουμε, συνημμένα, έγγραφο για την ανακοίνωση του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Επισυνάπτεται και η σχετική προκήρυξη.

Πρόγραμμα εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23 για τα Ιδρυματικά Μαθήματα για την Επιχειρηματικότητα

Δείτε το πρόγραμμα εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23 για τα Ιδρυματικά Μαθήματα για την Επιχειρηματικότητα.

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Αλβέρτου-Ιωάννη Πάουερ

Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00, στην αίθουσα Α303 στο κτήριο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Αλβέρτου-Ιωάννη Πάουερ, με θέμα

Mathematical Modeling and Molecular Dynamics Simulations of Polymeric Nanοcomposite Materials

Οποιοσδήποτε θέλει να παρακολουθήσει την παρουσίαση, μπορεί να συνδεθεί στο link https://zoom.us/j/96243352392.

Πρόγραμμα εξεταστικής μαθημάτων ΣΘΕΤΕ Ιανουαρίου 2023

Δείτε το Πρόγραμμα εξεταστικής μαθημάτων ΣΘΕΤΕ Ιανουαρίου 2023.

Κεντρική υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - Έναρξη λειτουργίας νέας εφαρμογής webmail

Η κεντρική υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχει, μέσω της εφαρμογής webmail (https://mail.uoc.gr/), ένα περιβάλλον διαχείρισης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω φυλλομετρητή, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση και ρύθμιση εξειδικευμένης εφαρμογής σε κάποια συσκευή σας. Η υφιστάμενη εφαρμογή webmail βασίζεται στην πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Horde, η οποία το τελευταίο διάστημα δεν συντηρείται τακτικά από τον κατασκευαστή της με αποτέλεσμα να υστερεί χρονικά, στην αντιμετώπιση ζητημάτων ασφαλείας που προκύπτουν καθώς και στην παρεχόμενη λειτουργικότητα.

Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα μέλη του Ιδρύματος, το Τμήμα Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών του ΚΥΥΤΠΕ εγκατέστησε και ενσωμάτωσε στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου νέα εφαρμογή webmail. Η νέα εφαρμογή webmail βασίζεται στην πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Roundcube, η οποία παρέχει ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον διαχείρισης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαθέτει ενεργή υποστήριξη από τον κατασκευαστή της όπως και πλήθος εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας webmail έχει προγραμματιστεί να γίνει την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022. Η παλιά εφαρμογή (Horde) θα παραμείνει ενεργή σε παράλληλη λειτουργία για μικρό χρονικό διάστημα, καθιστώντας δυνατή τη διαχείριση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και από τις δυο εφαρμογές ταυτόχρονα. Η παλιά εφαρμογή θα απενεργοποιηθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.

Από την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, η ηλεκτρονική διεύθυνση https://mail.uoc.gr/ θα οδηγεί κατευθείαν στην νέα εφαρμογή webmail όπου θα υπάρχει σύνδεσμος προς την παλιά εφαρμογή για όσο διάστημα συνεχίζει να παραμένει ενεργή. Εκπαιδευτικό υλικό για την χρήση της νέας εφαρμογής καθώς και για τις προτεινόμενες ενέργειες κατά την μετάβαση από την παλαιά εφαρμογή θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών.

Με εκτίμηση
Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΚΥΥΤΠΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Ηλία Γραμματικού

Την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00, στην αίθουσα Ε324, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Ηλία Γραμματικού με θέμα «Εξίσωση μη γραμμικής διάχυσης με μη γραμμική πηγή και οριακές συνθήκες δεύτερου/τρίτου τύπου».
Επιβλέπων: Άλκης Τερσένοβ.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου Ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής Ιανουαρίου, ακαδ. έτους 2022-23 στον σύνδεσμο http://euler.math.uoc.gr/math/geturl.php?page=exams-jan-2023. Μαθήματα που δε φαίνονται στο πρόγραμμα, εξετάζονται με ειδικό τρόπο ή δεν εξετάζονται μέσα στην εξεταστική περίοδο. Αναζητήστε πληροφορίες στη σελίδα του κάθε μαθήματος. Μπορεί να γίνουν μικρές αλλαγές σε ώρα και μέρα, γι αυτό παρακαλώ να ανατρέχετε συχνά στον παραπάνω σύνδεσμο.

Σίτηση φοιτητών των Σχολών Ηρακλείου για τον μήνα Δεκέμβριο 2022

Ενημερώνουμε ότι, οι νεοεισερχόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές με τις κατηγορίες των μετεγγραφών και αθλητών και οι νεοεισερχόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, που έχουν λάβει θετική αξιολόγηση/μοριοδότηση με το αυτοματοποιημένο μήνυμα του συστήματος των αιτήσεων, μπορούν να προσέρχονται για δωρεάν σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια από αύριο 1η Δεκεμβρίου 2022, έχοντας μαζί τους το πάσο τους (ακαδημαϊκή ταυτότητα).

Υπενθυμίζουμε ότι τα φοιτητικά εστιατόρια θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι και τις 23/12/2022. Τα εστιατόρια παραμένουν κλειστά κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων (από 24/12 έως και 6/1).

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Στο επόμενο διάστημα (30/11-9/12/2022) θα διεξαχθούν οι αξιολογήσεις των μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές, για το Χειμερινό εξάμηνο 2022-2023. Δείτε το πρόγραμμα διεξαγωγής των αξιολογήσεων.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων (Α’ και Β’ κύκλου) θα γίνει με εκτυπώσιμα κουπόνια (tokens), ο διαμοιρασμός των κουπονιών, θα γίνει από την γραμματεία και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέσα στην αίθουσα στην ώρα του μαθήματος με τη χρήση κινητού smartphone/tablet/laptop. Παρακαλείστε, όποιος έχει τη δυνατότητα να το κρατάει μαζί του. Το κουπόνι φέρει το QR code και το URL του ερωτηματολογίου, καθώς και τον μοναδικό κωδικό για κάθε ερωτηματολόγιο.

Να τονίσουμε ότι η υψηλή συμμετοχή σας στην αξιολόγηση είναι εξαιρετικά χρήσιμη και αυξάνει τη βαρύτητα των αποτελεσμάτων και συντελεί στην αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος. Αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους που έχει το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα να διαπιστώσουν πόσο καλά γίνονται τα μαθήματά του και, κυρίως, αν πρέπει κάτι ν' αλλάξει. Σας παρακαλούμε να βοηθήσετε στη διαδικασία αυτή και να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση όλων των μαθημάτων που παρακολουθείτε με όσο γίνεται πιο εποικοδομητικό τρόπο.

Πρακτική Άσκηση 2022-23 - Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων

Δείτε την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και ημερομηνία έναρξης 1/12/2022 και λήξη έως 30/04/2023.

Γνωστοποίηση απόφασης ανάκλησης προκηρύξεων διενέργειας εκλογών για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και της Μονοτμηματικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασης ανάκλησης προκηρύξεων διενέργειας εκλογών για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη συνέλευση των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και της Μονοτμηματικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εμβόλιμη Εξεταστική Ιανουαρίου 2022-2023 - Αφορά Φοιτήτες 9ου Εξαμήνου και πάνω

Οι δηλώσεις μαθημάτων για την Εμβόλιμη Εξεταστική του Ιανουαρίου 2023 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από τις 25/11/2022 έως τις 2/12/22 και ώρα 11:00πμ. Οι ημερομηνίες και ώρες θα τηρηθούν αυστηρά. Προϋποθέσεις δήλωσης:

Οι δηλώσεις θα γίνονται από τους ίδιους τους φοιτητές με τον ίδιο τρόπο που έκαναν δήλωση μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου, στη διεύθυνση https://eduportal.cict.uoc.gr/. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει κατά τη δήλωση των μαθημάτων (25/11-2/12/22) παρακαλώ απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσω του ιδρυματικού σας email στη διεύθυνση info@math.uoc.gr και Θέμα : ΕΜΒΟΛΙΜΗ22-23.

Δείτε την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων. Το συνολικό πρόγραμμα της εξεταστικής του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου θα ανακοινωθεί αργότερα.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης "Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2020-2021"

Διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 16 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 16.00.

Πρακτική Άσκηση 2022-23 - Προσωρινά Αποτελέσματα της Α.Π.: 610/26340/01.11.2022

Δείτε το πρακτικό της επιλογής φοιτητριών/φοιτητών για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, και ημερομηνία έναρξης από 1/12/2022 έως 30/4/2023. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 22/11/2022 και ώρα 23:59 με email (secr@math.uoc.gr) ή εντύπως μέχρι τις 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων επιδότησης Αστικής Μετακίνησης μόνο για νεοεισερχόμενους φοιτητές από μετεγγραφή, αθλητές, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους Διδάκτορες ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Δείτε την ανακοίνωση του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας www.merimna.uoc.gr, σε αποκλειστική προθεσμία από την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 έως και την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 στις 23:59.

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Δείτε το πρόγραμμα των κατατακτήριων εξετάσεων του ακαδ. έτους 2022-23:

1ο εξάμηνο

3ο εξάμηνο

Ορκωμοσία Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα γίνει την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, 11:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο Ν. Πετρίδη. Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της τελετής ορκωμοσίας.

Η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχουν εκκρεμότητες και πρόκειται να ορκιστούν στην ορκωμοσία της 18ης Νοεμβρίου 2022 οι υποψήφιοι με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου:

Κατεύθυνση Μαθηματικών: 5816, 5637, 6163, 5302, 5724, 5547, 5370, 5455, 4627, 5657, 5340, 5570, 5589, 5395, 5064, 5648, 5952, 5624, 5204, 5599, 5171, 5212, 4849, 5746, 5438, 5372, 4953, 5584, 5460, 4831, 5512, 5360, 5538, 5173, 4972, 4863, 5225.

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: 2286, 2339, 2347, 2498, 2558, 2209, 2486, 2326, 2526, 1770, 2266, 2572, 1506, 2227, 2539, 2392, 2263, 2346, 2342, 2413, 1946, 2354, 1787, 2245, 2464, 1672, 2307, 2348, 1781, 1925.

Διάθεση αδειών Microsoft Office365 για πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές

Παρακαλούνται, όσοι από τους ενεργούς φοιτητές 1ου και 2ου έτους επιθυμούν να παραλάβουν κωδικό για άδεια χρήσης του Microsoft Office 365, να ενημερώσουν, δια ζώσης (γραμ.Ειρήνη Βλαχάκη-Α204) ή μέσω email (vlachaki@admin.uoc.gr) για την απστολή username, κωδικού και οδηγιών εγκατάστασης.

Μετεγγραφή/Μετακίνηση φοιτητών Ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής του ακ. έτους 2022-23, καλούνται, είτε προσωπικώς είτε να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, από την Δευτέρα 7/11/2022 έως την Παρασκευή 25/11/2022, ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την ηλεκτρονική αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν στη Γραμματεία μετά την έγκριση της ηλεκτρονικής αίτησης. Τα δικαιολογητικά και πληροφορίες σχετικές με τη διαδικασία αναφέρονται, κατά περίπτωση, στην επισυναπτόμενη Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η Γραμματεία του Τμήματος θα κάνει τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών και θα προχωρήσει ή όχι στην έγκριση της Μετεγγραφής.

Επισημαίνεται, ότι λόγω προσωπικών δεδομένων, είναι απαραίτητο να αποσταλούν συμπληρωματικά τα παρακάτω έγγραφα:

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές θέλουν να αιτηθούν τη διαγραφή τους από το ΤΜΕΜ λόγω μετεγγραφής να το κάνουν μέσα στο παραπάνω διάστημα.

Προαπαιτούμενα Υποχρεωτικών Μαθημάτων

Με απόφαση της ΓΣ του τμήματος (196/2-11-2022) τα προαπαιτούμενα για τη δήλωση των Υποχρεωτικών μαθημάτων δε θα ισχύουν πλέον για φοιτητές από το 9ο εξάμηνο και πάνω. Επειδή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των δηλώσεων, φοιτητές που κατά το ΧΕΙΜ22-23 βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο και πάνω, μπορούν να τροποποιήσουν ανάλογα τη δήλωση τους (συγκεκριμένα να προσθέσουν το ΜΕΜ211 χωρίς να έχουν περάσει το ΜΕΜ101, και να αφαιρέσουν πλεονάζον μάθημα) αφού ενημερώσουν μέσω του ιδρυματικού τους email με θέμα -Δήλωση ΧΕΙΜ22-23- στο vlachaki@admin.uoc.gr.

Πρακτική Άσκηση 2022-2023 - Ανακοίνωση για έναρξη Αιτήσεων

Υπάρχουν 32 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 1/12/2022-30/4/2023. Οι ενδιαφερόμενοι για πρακτική άσκηση παρακαλούνται να κάνουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά και να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που θα βρουν στον σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLIvfh0VHyqZoMN7iFG4FqT2EwitvxUO9gA_2QPp8k9e05fQ/viewform μέχρι και την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 24:00. Διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης. Θα γίνει συνάντηση ενημέρωσης την Τρίτη 8/11 στις 3 μμ στο https://zoom.us/j/98356714681.

Αναβολή μαθημάτων Απειροστικού Λογισμού Ι, Τμήμα Α

Τα μαθήματα του Απειροστικού Λογισμού Ι, Τμήμα Α, για το διάστημα 1/11 - 3/11 αναβάλλονται, λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την αναπλήρωση των μαθημάτων.

Πτυχιακές Εργασίες Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23

Από την Επιτροπή Σπουδών ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές με αριθμούς μητρώου 2499, 2476, 5666, 5919, 5963 θα εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Ελένης Δρετάκη

Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, ώρα 4:30μμ, στην αίθουσα Α302 θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της κας Ελένης Δρετάκη με θέμα «Γραμμικά Στατιστικά Υποδείγματα Προβλέψεων και Εκτιμητές Συρρίκνωσης: Εφαρμογή σε δεδομένα ανθρώπινου γονιδιώματος». Επιβλέπων: Ιωάννης Καμαριανάκης. Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/97616030817.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Χρυσούλας Τσιμπέρη

Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11πμ, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της κας Χρυσούλας Τσιμπέρη με θέμα «Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης για Αναγνώριση Αντικειμένων». Επιβλέπων: Θεόδωρος Κατσαούνης. Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/97932826796.

Βιωσιμότητα, φροντίδα και ισότητα των φύλων: Προκλήσεις στον μετασχηματισμό των Δημόσιων Πανεπιστημίων

Την ανοικτή συζήτηση συνδιοργανώνουν η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης και η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων https://www.eif.uoc.gr/index.php/el/ του Πανεπιστημίου Κρήτης την Τρίτη 25 Οκτωβρίου στις 11.00 ώρα Ελλάδος (10.00CET, 09.00GMT).

Για συμμετοχή: https://us02web.zoom.us/j/87874402026?pwd=ZWhuWnNNUks3OHpKZ1BCWFpJTjdXdz09 ή https://youtu.be/I7I0h-bhbyY.

Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Χειμερινού εξαμήνου 2022-23

Σύμφωνα με το έγγραφο https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2022-23.pdf του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2023. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα MONO για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx.

Οριστικοποίηση δηλώσεων μαθημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23

Παρακαλούνται όλες/όλοι οι φοιτήτριες/τές να ελέγξουν τη δήλωσή τους στο portal. Αν έχει ολοκληρωθεί η δήλωση, εκτός ότι φαίνονται τα μαθήματα θα πρέπει και η 'Κατάσταση δήλωσης' να έχει μια - (παύλα). Παρακαλώ ελέγξτε τυχόν παραλήψεις, λάθη, ή μη οριστικοποιημένη δήλωση, και στείλτε email στη γραμματεία με θέμα -Διόρθωση δήλωσης ΧΕΙΜ22-23- και το πρόβλημα, ή τα μαθήματα που θεέλτε να συμπεριληφθούν.

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κας Ουρανίας Κουσοβίστα

Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:30 μέσω τηλεδιάσκεψης (zoom), θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κας Ουρανίας Κουσοβίστα με θέμα:

Mathematical Modeling with Application in Biomedical Research

Οποιοσδήποτε θέλει να παρακολουθήσει την παρουσίαση, μπορεί να συνδεθεί στο link https://zoom.us/j/98356714681.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Μαρίας Ανθουλάκη

Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 5μμ, στην αίθουσα Α302, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της κας Μαρίας Ανθουλάκη με θέμα «Εκτιμητές συρρίκνωσης σε γραμμικά μοντέλα πρόβλεψης».
Επιβλέπων: Ιωάννης Καμαριανάκης.

Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/96328328253.

Ανακοίνωση για αναβολή μαθήματος ΜΕΜ 233 Γεωμετρία

Λόγω έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντα το μάθημα ΜΕΜ 233 Γεωμετρία της Τρίτης 18 Οκτωβρίου 2022 μετατίθεται για την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022, ώρα 1 μ.μ. - 3 μ.μ, στην αίθουσα Α 212.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Κωνσταντίνας-Μαρίας Αργυροπούλου

Την Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:30, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Κωνσταντίνας-Μαρίας Αργυροπούλου με θέμα «Τεχνικές βελτιστοποίησης και εφαρμογές στη μηχανική μάθηση».
Επιβλέπων: Μιχάλης Πλεξουσάκης.

Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω Zoom στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/98237619019.

Ανακοίνωση για την Ορκωμοσία Τμήματος

Όσοι φοιτητές ή φοιτήτριες έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για πτυχίο, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία τις σχετικές αιτήσεις μέχρι την Πέμπτη 20/10/2022. Οι αιτήσεις να σταλούν ηλεκτρονικά στο email secr@math.uoc.gr.

Η τέλεση της ορκωμοσίας θα διενεργηθεί με φυσική παρουσία στις 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00, στο Αμφιθέατρο Πετρίδη του τμήματος. Οι φοιτητές με την αίτηση τους θα πρέπει να επιστρέψουν στη γραμματεία την φοιτητική ταυτότητα. Θα πρέπει επίσης να μην έχουν οποιαδήποτε εκκρεμότητα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση απώλειας κάποιων από τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση για πτυχίο και μια υπεύθυνη δήλωση απώλειας.

Δείτε την αίτηση ορκωμοσίας και το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης.

ΕΤΥ141 Υλικά Ι, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Μετά από αίτημα μας, αλλά και του Φυσικού, έχει αυξηθεί το όριο συμμετοχής φοιτητών στο μάθημα ΕΤΥ141 Υλικά Ι (ΤΕΤΥ) σε 25 ανά τμήμα ΣΘΤΕ. Παρακαλώ όσοι ενδιαφέρονται και δεν έχουν ήδη συμπληρώσει το ΑΜ τους στην online φόρμα να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία κατεύθυνση Εφαρμοσμένων (κα Βλαχάκη), είτε δια ζώσης, είτε ηλεκτρονικά στέλνοντας email με θέμα -ΕΤΥ141- στο vlachaki@admin.uoc.gr.

Παράταση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση και στέγαση 2022-2023

Ενημερώνουμε τους νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, ότι η διαδιακασία υποβολής για αίτηση δωρεάν παροχή σίτισης ή/και στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, παρατάθηκε έως τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23.59. Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης στον στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας www.merimna.uoc.gr.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Εμμανουέλας Μακρυμανωλάκη

Την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00, στην αίθουσα B201, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Μακρυμανωλάκη με θέμα «Η έννοια της απόλυτης τιμής των πραγματικών αριθμών: Διδακτικά ζητήματα και οι απόψεις και στάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών».
Επιβλέπων: Χρήστος Κουρουνιώτης. Συνεπιβλέπων: Κωνσταντίνος Τζανάκης.

Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω Zoom στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/91973293441.

Δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23

Οι δηλώσεις Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα πραγματοποιηθούν μέσω της νέας ιστοσελίδας-portal φοιτητών https://eduportal.cict.uoc.gr/, από τις 10/10/2022 και ώρα 10:00 έως τις 20/10/2022 και ώρα 11:00μμ.

Για τους φοιτητές του 1ου εξαμήνου η δήλωση των 4 υποχρεωτικών μαθημάτων του εξαμήνου θα γίνει από τη Γραμματεία σύμφωνα με το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης για οδηγίες και διευκρινίσεις, τη σειρά προτεραιότητας των υποχρεωτικών μαθημάτων και τα προσφερόμενα μαθήματα άλλων τμημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο 2022-23.

Υπενθυμίζουμε ότι για να συνδεθείτε θα χρειαστείτε το ιδρυματικό σας email (mathXXXX@math.uoc.gr ή temXXXX@tem.uoc.gr) και τον κωδικό που έχετε δημιουργήσει. Όσοι σωστά υποβάλουν τη δήλωση αλλά ακόμα τη βλέπουν στο portal ως προσωρινή, είναι γιατί μέχρι και τις 21/10/22 δε θα έχουν οριστικοποιηθεί οι υποβληθείσες δηλώσεις στο σύστημα, για να να μπορείτε να πραγματοποιείτε τυχόν αλλαγές.

Σε όσους υπάρξει δυσκολία ολοκλήρωσης και αποστολής της δήλωσης τους (μεγαλύτερα έτη/Πρόβλημα με αντικαταστάσεις παλιών περασμένων μαθημάτων - παλιούς κωδικούς ΜΑΘ ή ΤΕΜ) να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα από 10/10/22 έως και τις 25/10/22 και η δήλωση θα γίνει από τη γραμματεία. Όχι μέσω email! https://forms.gle/T6qArs2qRejbswdLA

Φόρμα συμμετοχής σε μάθημα άλλου Τμήματος https://forms.gle/cDBHZ9Z7tXYuKub27, από 10/10/2022 και ώρα 10:00πμ έως τις 20/10/2022 και ώρα 11:πμ.

Εκπόνηση Πτυχιακής εργασίας Χειμερινό εξάμηνο 2022-2023

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν πτυχιακή εργασία κατά το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στη Γραμματεία (ekafatou@uoc.gr), μέχρι την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022.

Ιδρυματικά μαθήματα Πανεπιστημίου Κρήτης Ακ.Έτους 2022-23 (ενημέρωση)

Το Τμήμα Σπουδών και η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας & των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν εντάξει τον σχεδιασμό ιδρυματικών μαθημάτων επιλογής, που αφορούν στην επιχειρηματικότητα. Τα μαθήματα θα λειτουργήσουν ως «φυτώριο» ιδεών και θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πρωτότυπων σχεδίων που θα μπορούν στη συνέχεια να παρουσιαστούν και να διεκδικήσουν μια διάκριση στο πλαίσιο του επιχειρηματικού διαγωνισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τα ιδρυματικά μαθήματα οι τίτλοι των οποίων αναφέρονται παρακάτω, θα διεξαχθούν στο Χειμερινό και στο Εαρινό εξάμηνο 2022-23 και θα είναι ανοικτά προς τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες όλων των Τμημάτων & Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης από το πρώτο έτος φοίτησης:

Δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό

Δείτε τα απαιτούμενα διακαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, και τις οδηγίες για την υποβολή τους.

Βοηθοί διδασκαλίας για το Χειμερινό εξάμηνο 2022-23

Δείτε τον κατάλογο με τους βοηθούς διδασκαλίας για το Χειμερινό εξάμηνο 2022-23. Παρακαλούνται οι βοηθοί να επικοινωνήσουν άμεσα με τους καθηγητές, ώστε να ξεκινήσουν τα εργαστήρια.

Ιδρυματικά μαθήματα Πανεπιστημίου Κρήτης Ακ.Έτους 2022-23

Το Τμήμα Σπουδών και η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας & των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν εντάξει τον σχεδιασμό ιδρυματικών μαθημάτων επιλογής, που αφορούν στην επιχειρηματικότητα. Τα μαθήματα θα λειτουργήσουν ως «φυτώριο» ιδεών και θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πρωτότυπων σχεδίων που θα μπορούν στη συνέχεια να παρουσιαστούν και να διεκδικήσουν μια διάκριση στο πλαίσιο του επιχειρηματικού διαγωνισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τα ιδρυματικά μαθήματα οι τίτλοι των οποίων αναφέρονται παρακάτω, θα διεξαχθούν στο Χειμερινό και στο Εαρινό εξάμηνο 2022-23 και θα είναι ανοικτά προς τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες όλων των Τμημάτων & Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης από το πρώτο έτος φοίτησης:

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Μιχαήλ Λιανέρη

Την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 16:00, στην αίθουσα B201, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Λιανέρη με θέμα «Skyrmionic textures and applications».
Επιβλέπων: Σταύρος Κομηνέας.

Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω Zoom στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/98356714681.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Δέσποινας Μπούρου

Την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00, στην αίθουσα σεμιναρίων του τμήματος Α303, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Δέσποινας Μπούρου με θέμα «Η πολυπλοκότητα των σταθερών γάμων».
Επιβλέπων: Μιχάλης Κολουντζάκης.

Εθελοντές φοιτητές για διδασκαλία στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Ηρακλείου

Για τις ανάγκες λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Ηρακλείου, ζητούνται εθελοντές φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για διδασκαλία σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στα εξής μαθήματα: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Πληροφορική. Οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στον κ. Βαγγέλη Κουτουμάνο, συντονιστή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, στο e-mail kf.heraklion@gmail.com.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης για τους πρωτοετείς φοιτητές

Δείτε το πρόγραμμα σεμιναρίων της βιβλιοθήκης για την ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών για τη χρήση της βιβλιοθήκης και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της.

ΜΕΜ323 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία των Μαθηματικών

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο μάθημα και πληρούν τις προϋποθέσεις, παρακαλώ να στείλουν email στην κα Ειρήνη Βλαχάκη (vlachaki@admin.uoc.gr) με θέμα: ΜΕΜ323 Χειμ22-23, έως και 28/9/2022.

Η Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία των Μαθηματικών μπορεί να πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων Α1, Α2, Β3, Β4 και Γ5 του Προγραμματος ΠΔΕ καθώς και όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών (http://math.uoc.gr/ark/courses-ppde.pdf). Αναλυτικές πληροφορίες για τα διαδικαστικά της πρακτικής στη διδασκαλία θα βρείτε στη σελίδα https://polyhedron.math.uoc.gr/2223/moodle/course/view.php?id=9.

Η επικοινωνία των φοιτητών που εγγράφονται στο μάθημα με τον υπεύθυνο του μαθήματος (Γ. Συλλιγάρδο) είναι επιθυμητό να γίνεται όχι με email αλλά αποκλειστικά μέσω προσωπικού μηνύματος στο moodle ή με ανάρτηση στο forum του μαθήματος στο Moodle.

Υπάρχει η δυνατότητα υπό κάποιες προϋποθέσεις να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία σε σχολεία Γυμνασίου-Λυκείου και άλλων πόλεων εκτός του Ηρακλείου αλλά θα πρέπει να είναι γνωστό στον υπεύθυνο του μαθήματος (Γ. Συλλιγάρδο) εγκαίρως γιατί θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες (π.χ. επικοινωνία του υπεύθυνου, με τα σχολεία).

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Νίκης Σπιθάκη

Την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00, στην αίθουσα σεμιναρίων του τμήματος Α303, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Νίκης Σπιθάκη με θέμα «Μηδενικά ανάγωγων χαρακτήρων πεπερασμένων ομάδων».
Επιβλέπουσα: Μαρία Λουκάκη.

Προσφερόμενα μαθήματα άλλων τμημάτων, Χειμερινό εξάμηνο 2022-23

Δείτε τα προσφερόμενα μαθήματα από άλλα τμήματα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023. Παρατηρήσεις:

Αναβολή έναρξης μαθημάτων

Η διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων θα ξεκινήσει από τις 5/10/2022:

Επικουρικό Διδακτικό Έργο, Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να απασχοληθούν ως βοηθοί στα Εργαστήρια Ασκήσεων μαθημάτων, να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν στην κ. Ε. Τζανάκη, etzanaki@uoc.gr, το αργότερο μέχρι μέχρι την Τετάρτη 28/9/2022 και ώρα 14:00.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Θεοδώρας Αποστολάκη

Την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18:00, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Θεοδώρας Αποστολάκη με θέμα «Stochastic differential equations with noise in the sense of Walsh».
Επιβλέπουσα: Γεωργία Καραλή.

Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω Zoom στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/98356714681.

Εκδήλωση υποδοχής νεοεισαχθέντων φοιτητών

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, 10:30-13:00 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την υποδοχή των νεοεισαχθέντων φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο αμφιθέατρο "Ν. Πετρίδη". Δείτε την αφίσα της εκδήλωσης.

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΤΜΕΜ-Απόφοιτοι

Παρακαλούνται όσοι απόφοιτοι του ΤΜΕΜ επιιθυμούν να συνεχίσουν με μαθήματα (δήλωση ΧΕΙΜ22-23) για την απόκτηση του ΠΠΔΕ να συμπληρώσουν την αίτηση (μορφή doc ή μορφή pdf) και τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων (μορφή doc ή μορφή pdf) και να τα αποστείλλουν στο email της Γραμματείας, vlachaki@admin.uoc.gr, έως και 28/09/22 με θέμα: ΠΠΔΕ-Απόφοιτος. Όσοι έχουν κάνει ήδη αίτηση σε προηγούμενο εξάμηνο δε χρειάζεται να αιτηθούν ξανά.

ΜΕΜ323 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία των Μαθηματικών

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο μάθημα και πληρούν τις προϋποθέσεις, παρακαλώ να στείλουν email στην κα Ειρήνη Βλαχάκη (vlachaki@admin.uoc.gr) με θέμα: ΜΕΜ323 Χειμ22-23, έως και 28/9/2022.

Η Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία των Μαθηματικών μπορεί να πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων Α1, Α2, Β3, Β4 και Γ5 του Προγραμματος ΠΔΕ καθώς και όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών (http://math.uoc.gr/ark/courses-ppde.pdf). Αναλυτικές πληροφορίες για τα διαδικαστικά της πρακτικής στη διδασκαλία θα βρείτε στη σελίδα https://polyhedron.math.uoc.gr/2223/moodle/course/view.php?id=10.

Η επικοινωνία των φοιτητών που εγγράφονται στο μάθημα με τον υπεύθυνο του μαθήματος (Γ. Συλλιγάρδο) είναι επιθυμητό να γίνεται όχι με email αλλά αποκλειστικά μέσω προσωπικού μηνύματος στο moodle ή με ανάρτηση στο forum του μαθήματος στο Moodle.

Υπάρχει η δυνατότητα υπό κάποιες προϋποθέσεις να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία σε σχολεία Γυμνασίου-Λυκείου και άλλων πόλεων εκτός του Ηρακλείου αλλά θα πρέπει να είναι γνωστό στον υπεύθυνο του μαθήματος (Γ. Συλλιγάρδο) εγκαίρως διότι αφενός χρειάζεται έγγραφη άδεια από το υπουργείο (που μπορεί να πάρει λίγο χρόνο) και αφετέρου θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες (π.χ. επικοινωνία του υπεύθυνου, με τα σχολεία).

Παράταση ημερομηνίας Ολοκλήρωσης Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών 2022-2023 στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Οι εγγραφές πρωτοετών φοιτητών συνεχίζονται έως και 30 Σεπτεμρβίου 2022. Δείτε σχετική ανακοίνωση στις 14/9/2022 για τη διαδικασία εγγραφής.

Εκδηλώσεις της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης Περίοδος Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2022

Δείτε τις εκδηλωσεις της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης Περίοδος Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2022.

Δείτε την ανακοίνωση της συνάντησης εργασίας Εκπαίδευση και άσκηση στη σύνταξη ερευνητικών προτάσεων και στη δημιουργία δικτύου συνεργασιών (networking).

Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση ή/και στέγαση από τους νεοεισερχόμενους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας www.merimna.uoc.gr, στο πεδίο ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ/ΣΤΕΓΑΣΗΣ. Δικαιολογητικά που αποστέλλονται με όποιο άλλο τρόπο δεν αποτελούν αίτηση και δεν γίνονται δεκτά. Οι αιτήσεις σίτισης ή/και στέγασης υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία από την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 στις 23:59.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Πρόγραμμα μαθημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23 (ενημέρωση)

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023, όπως και τις αναθέσεις διδασκαλίας http://euler.math.uoc.gr/math/geturl.php?page=schedule-fall-2022-23. Οποιαδήποτε αλλαγή θα φαίνεται στον σύνδεσμο αυτόν χωρίς κάποια περαιτέρω ανακοίνωση.

Δείτε επίσης τις αίθουσες διδασκαλίας/εργαστήρια, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vrzKUse7UxGgqhHKyLaxSXQFhtWuuc4nCmCeSYS8aEU/edit?usp=sharing, όπως και σε ποιο πίνακα ανήκουν τα μαθήματα για κάθε κατεύθυνση. Στα υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκονται σε δύο τμήματα αυτά χωρίζονται αλφαβητικά, Τμήμα Α: Α – Μ, Τμήμα Β: Ν – Ω. Σημαντικό να ανατρέχετε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των μαθημάτων για περισσότερες πληροφορίες (http://www.math.uoc.gr/el/ugrad.html).

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ξεκινούν στις 26 Σεπτεμβρίου.

Ολοκλήρωση Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών 2022-2023 στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ενημέρωση)

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, από σήμερα 14/9/2022 έως και 30/9/2022, κάντε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο http://math.uoc.gr/reg22
 2. Συνδεθείτε με τον Κωδικό Υποψηφίου που είχατε κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις
 3. Στη φόρμα που θα εμφανιστεί, ελέγξτε ότι το ονοματεπώνυμο σας είναι σωστό και συμπληρώστε το email σας, όπως το έχετε δηλώσει κατά την ηλεκτρονική σας εγγραφή στην πλατφόρμα του Υπουργείου
 4. Ανεβάστε στις ανάλογες θέσεις τα 5 υποχρεωτικά αρχεία σε μορφή pdf (όριο 4MB/αρχείο):
  1. Ηλεκτρονική εγγραφή (από την πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ)
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  3. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΚΑ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ του φοιτητή (τον ΑΜΚΑ μπορείτε να τον εκτυπώσετε και από το Πληροφοριακό Σύστημα https://www.amka.gr/AMKAGR/)
  4. Συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής
  5. Συμπληρωμένη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
 5. Πατήστε submit εφόσον είστε σίγουροι ότι έχετε ολοκληρώσει σωστά την αποστολή των δικαιολογητικών

Θα σας έρθει email επιβεβαίωσης αποστολής των αρχείων. Η γραμματεία θα ελέγξει τα αρχεία που έχετε στείλει και

Πρόγραμμα μαθημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το προσωρινό (γίνονται ακόμα αλλαγές) ωρολόγιο πρόγραμμα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023, όπως και τις αναθέσεις διδασκαλίας.

http://euler.math.uoc.gr/math/geturl.php?page=schedule-fall-2022-23

Οποιαδήποτε αλλαγή θα φαίνεται στον σύνδεσμο αυτόν χωρίς κάποια περαιτέρω ανακοίνωση. Οι αίθουσες διδασκαλίας/εργαστήρια θα προστεθούν αργότερα. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ξεκινούν στις 26 Σεπτεμβρίου.

Δείτε επίσης, το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της ΣΘΕΤΕ, http://www.math.uoc.gr/ark/s8ete-cal-2022-2023_signed.pdf, σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικου Συμβουλίου (323/7-6-2022).

Εγγραφές των εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 (ορθή επανάληψη)

Σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. Φ.153/104945/Α5/30-08-2022 (ΑΔΑ: Ψ31946ΜΤΛΗ-ΒΜΔ) Υπουργική Απόφαση «Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023», ορίζεται προθεσμία εγγραφής των εν λόγω υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022. Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19, για έλεγχο στις Γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων επιτυχίας, αίτηση συνοδευμένη από τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Επισημαίνεται ότι για τους εν λόγω υποψηφίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής.

Δείτε την εγκύκλιο όπου αναφέρει τα δικαιολογητικά και την αίτηση εγγραφής.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Ιωάννη Κούσεκ

Την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00, στην αίθουσα Α303, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Ιωάννη Κούσεκ με θέμα «Khintchine type multiple recurrence results».
Επιβλέπων: Νικόλαος Φραντζικινάκης.

Αποτελέσματα προγράμματος υποτροφιών Κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη», ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Διαβάστε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος υποτροφιών «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Εγγραφές των εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023

Σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. Φ.153/104945/Α5/30-08-2022 (ΑΔΑ: Ψ31946ΜΤΛΗ-ΒΜΔ) Υπουργική Απόφαση «Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023», ορίζεται προθεσμία εγγραφής των εν λόγω υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022. Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19, για έλεγχο στις Γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων επιτυχίας, αίτηση συνοδευμένη από τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Επισημαίνεται ότι για τους εν λόγω υποψηφίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής.

Δείτε την εγκύκλιο όπου αναφέρει τα δικαιολογητικά και την αίτηση εγγραφής.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων επιδοτούμενης αστικής μετακίνησης του ακαδ. έτους 2022-2023

Στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων επιδοτούμενης αστικής μετακίνησης του ακαδ. έτους 2022-2023. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 2/9/2022 έως 12/9/2022 . Η ανακοίνωση είναι στον σύνδεσμο https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/753-f-m-anakoinosi-enarksi-ypovolis-aitiseon-gia-epidotoumen-astiki-metakinisi-2022-2023.

Οδηγίες και απαραίτητα δικαιολογητικά στον σύνδεσμο https://www.merimna.uoc.gr/images/odigies_gia_symplirosi_aitisis_metakinisis_2022-23_2-9-2022.pdf.

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών 2022 από 1-9/9/2022

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Πέμπτη 1 έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022 και της ειδικής κατηγορίας Σοβαρών Παθήσεων 2022 καλούνται να εισαχθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στα Τμήματα επιτυχίας τους. Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται στο ανωτέρω διάστημα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Ευάγγελου Πετρίδη

Την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Ευάγγελου Πετρίδη με θέμα «Δυναμική κυματοπακέτων και δεσμών Airy».
Επιβλέπων: Γεώργιος Μακράκης.

Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω Zoom στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/98237619019.

Ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Ακαδημαϊκό έτος 2021-22 →