Επιτροπές Τμήματος

Πρόεδρος: Θεόδουλος Γαρεφαλάκης

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Παναγιώτης Χατζηπαντελίδης

Επιτροπή Ασφάλειας, Υγείας και Εύρυθμης Λειτουργίας του κτηρίου: Ζουρίδης, Καλοψικάκης, Κολουντζάκης, Κουρουνιώτης, Παπαδουλάκη, Τερσένοβ

Επιτροπή Βιβλιοθήκης: Ευφραιμίδης, Πλατής

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης: Ζουράρης (συντονιστής), Γαρεφαλάκης, Κομηνέας, Μήτσης, Χαρμανδάρης

Επιτροπή Οικονομικών: Κουβιδάκης, Λυδάκης

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών: Χατζηπαντελίδης (συντονιστής), Κωστάκης, Λυδάκης, Μακράκης

Συντονιστές Erasmus: Κομηνέας (ΕΦΜ)

Επιτροπή Τεχνολογίας και Διαδικτυακής Προβολής του Τμήματος: Πλεξουσάκης (συντονιστής), Γαρεφαλάκης, Ζουρίδης, Καλοψικάκης, Χαρμανδάρης

Επιτροπή Χώρων: Κουβιδάκης, Χαρμανδάρης

Συντονιστικό ΠΜΣ Μαθηματικά και οι Εφαρμογές τους: Πλατής (διευθυντής), Φραντζικινάκης (αναπλ. διευθυντής), Κωστάκης, Φίλιππας, Φειδάς

Συντονιστικό ΠΜΣ Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά: Μακράκης (διευθυντής), Καραλή (αναπλ. διευθυντής), Κομηνέας, Πλεξουσάκης Ταρουδάκης

Συντονιστικό ΠΜΣ Μαθηματικά και Εκπαίδευση: Φειδάς (διευθυντής), Μήτσης (αναπλ. διευθυντής), Κουρουνιώτης, Κωστάκης, Χατζηπαντελίδης

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών: Τερσένοβ (συντονιστής), Ζουράρης, Καραλή, Κουβιδάκης, Μακράκης, Φραντζικινάκης

Εκπρόσωποι στη μεταπτυχιακή επιτροπή του ΠΚ: Τερσένοβ, Φραντζικινάκης (αναπληρωτής)

Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων: Μήτσης (συντονιστής), Γαρεφαλάκης, Κομηνέας, Κωστάκης, Λουκάκη, Λυδάκης, Πλεξουσάκης

Επιτροπή Προβολής του Τμήματος στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης: Λουκάκη (συντονίστρια) Γαρεφαλάκης, Κουρουνιώτης, Χαρμανδάρης, Χατζηπαντελίδης

Επιτροπή Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του Τμήματος: Καραλή, Κομηνέας, Λουκάκη, Βλαχάκη

Επιτροπή Προώθησης Δια Βίου Μάθησης: Γ. Ζουράρης, Θ. Μήτσης (Συντονιστής), Α. Φειδάς