Λίστα Διδακτόρων

Irene Kyza

Ειρήνη Κύζα

Τίτλος διατριβής: Εκ των υστέρων εκτιμήσεις σφάλματος για εξισώσεις τύπου Schrödinger και μη γραμμικές παραβολικές εξισώσεις.
Επιβλέψας καθηγητής: Χαράλαμπος Μακριδάκης
Έτος απονομής: 2009

Panagiotis Mavroudis

Παναγιώτης Μαυρουδής

Τίτλος διατριβής: Προβλήματα προσέγγισης και ακροτάτων για θετικά ορισμένες συναρτήσεις.
Επιβλέψας καθηγητής: Μιχάλης Κολουντζάκης
Έτος απονομής: 2014

Georgios Arampatzis

Γεώργιος Αραμπατζής

Τίτλος διατριβής: Parallelization and uncertainty quantification of spatially extended kinetic Monte Carlo methods.
Επιβλέψας καθηγητής: Μάρκος Κατσουλάκης
Έτος απονομής: 2014