Απονεμηθέντα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης

 • Συγγραφέας: Σταύρος Ελευθεράκης
 • Τίτλος: Μαθηματικές τεχνικές στη μηχανική μάθηση
 • Σύμβουλος διατριβής: Γεώργιος Κοσιώρης
 • Κατεύθυνση: Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες
 • Ημερομηνία: 2020-03-17
 • Συγγραφέας: Γεώργιος Μαυρογιάννης
 • Τίτλος: Η απόδειξη της εικασίας Kadison-Singer
 • Σύμβουλος διατριβής: Μιχάλης Κολουντζάκης
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 2019-02-20
 • Συγγραφέας: Ιωσήφ Τσάνγκο
 • Τίτλος: Εικασία του McKay
 • Σύμβουλος διατριβής: Μαρία Λουκάκη
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 2018-11-09
 • Συγγραφέας: Μαρία Αρνίτταλη
 • Τίτλος: Μοριακές Προσομοιώσεις Πρωτεϊνών
 • Σύμβουλος διατριβής: Ευάγγελος Χαρμαδάρης
 • Κατεύθυνση: Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες
 • Ημερομηνία: 2018-11-09
 • Συγγραφέας: Ιωάννης Λιανάκης
 • Τίτλος: Βέλτιστη μεταφορά μάζας
 • Σύμβουλος διατριβής: Σουζάννα Παπαδοπούλου
 • Κατεύθυνση: Επιχειρησιακά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 2017-11-29
 • Συγγραφέας: Ουρανία Κουσοβίστα
 • Τίτλος: Το ιδιάζον όριο της εξίσωσης Allen Cahn
 • Σύμβουλος διατριβής: Γεωργία Καραλή
 • Κατεύθυνση: Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες
 • Ημερομηνία: 2017-06-28
 • Συγγραφέας: Μιχαέλα-Αρετή Ζερβού
 • Τίτλος: Δομή μαγνητικών υλικών με μεθόδους Monte Carlo
 • Σύμβουλος διατριβής: Ευάγγελος Χαρμανδάρης
 • Κατεύθυνση: Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες
 • Ημερομηνία: 2016-07-13
 • Συγγραφέας: Γεωργία Σφακιανάκη
 • Τίτλος: Μέθοδοι αφομοίωσης δεδομένων
 • Σύμβουλος διατριβής: Μιχάλης Πλεξουσάκης
 • Κατεύθυνση: Επιστημονικοί Υπολογισμοί
 • Ημερομηνία: 2016-06-28
 • Συγγραφέας: Μιχαήλ-Δημήτριος Μπάσφορντ
 • Τίτλος: Καθολικές σειρές Taylor
 • Σύμβουλος διατριβής: Γεώργιος Κωστάκης
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 2016-03-16
 • Συγγραφέας: Αθανάσιος Κουλούρης
 • Τίτλος: Δυναμική δινών
 • Σύμβουλος διατριβής: Σταύρος Κομηνέας
 • Κατεύθυνση: Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες
 • Ημερομηνία: 2016-02-04
 • Συγγραφέας: Αργυρώ Μαυρογιάννη
 • Τίτλος: Ακτίνα κάλυψης γραμμικών κωδίκων
 • Σύμβουλος διατριβής: Θεόδουλος Γαρεφαλάκης
 • Κατεύθυνση: Μαθηματικά Θεμέλια Πληροφορικής και Εφαρμογές
 • Ημερομηνία: 2015-07-08
 • Συγγραφέας: Σεραφείμ Σ. Γιαννόπουλος
 • Τίτλος: Moduli χωρίων στην ομάδα Heisenberg
 • Σύμβουλος διατριβής: Ιωάννης Δ. Πλατής
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 2015-03-15
 • Συγγραφέας: Βασίλειος Αϊμονιώτης
 • Τίτλος: Τοπολογική πολυπλοκότητα
 • Σύμβουλος διατριβής: Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 2014-11-12
 • Συγγραφέας: Αντώνιος Λουτράρης
 • Τίτλος: Ποσοτικά Θεωρήματα Επαναφοράς
 • Σύμβουλος διατριβής: Γεώργιος Κωστάκης
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 2012-07-11
 • Συγγραφέας: Νικόλαος Χατζηζήσης
 • Τίτλος: Περιοδική άλυσος Toda
 • Σύμβουλος διατριβής: Σπυρίδων Καμβύσης
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 2011-07-13
 • Συγγραφέας:
 • Τίτλος:
 • Σύμβουλος διατριβής:
 • Κατεύθυνση:
 • Ημερομηνία:
 • Συγγραφέας: Ιωάννης Κωνσταντούλας
 • Τίτλος: Προβλήματα tiling και ανάλυση Fourier
 • Σύμβουλος διατριβής: Μιχάλης Κολουντζάκης
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 2011-01-28
 • Συγγραφέας: Χριστόφορος Παπανικολάου
 • Τίτλος: Θέματα Δυναμικής Διεπιφανειών
 • Σύμβουλος διατριβής: Γεωργία Καραλή
 • Κατεύθυνση: Μαθηματική Προσομοίωση και Τεχνικές Υπολογισμών
 • Ημερομηνία: 2010-12-08
 • Συγγραφέας: Μιχαήλ Γκίκας
 • Τίτλος: π-special χαρακτήρες
 • Σύμβουλος διατριβής: Μαρία Λουκάκη
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 2010-02-25
 • Συγγραφέας: Αναστασία Πανουή
 • Τίτλος: Σχεδόν πλήρως μη γραμμικές συναρτήσεις
 • Σύμβουλος διατριβής: Θεόδουλος Γαρεφαλάκης
 • Κατεύθυνση: Μαθηματικά Θεμέλια Πληροφορικής και Εφαρμογές
 • Ημερομηνία: 2009-02-12
 • Συγγραφέας: Μιχάλης Γιάνναρος
 • Τίτλος: Το πρόβλημα Kakeya
 • Σύμβουλος διατριβής: Θεμιστοκλής Μήτσης
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 2008-04-08
 • Συγγραφέας: Παναγιώτης Μαυρουδής
 • Τίτλος: Δυναμική γραμμικών τελεστών
 • Σύμβουλος διατριβής: Γεώργιος Κωστάκης
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 2008-01-17
 • Συγγραφέας: Εμμανουήλ Τσακνάκης
 • Τίτλος: Gauss και Αριθμητική
 • Σύμβουλος διατριβής: Ιωάννης Αντωνιάδης
 • Κατεύθυνση: Μαθηματικά για την Εκπαίδευση
 • Ημερομηνία: 2008-01-17
 • Συγγραφέας: Αναστάσιος Κοτρώνης
 • Τίτλος: Το θεώρημα του Dwork
 • Σύμβουλος διατριβής: Νικόλαος Τζανάκης
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 2007-12-04
 • Συγγραφέας: Ευθυμία Συρράκου
 • Τίτλος: Η απόδειξη της εικασίας του Catalan
 • Σύμβουλος διατριβής: Ιωάννης Αντωνιάδης
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 2007-03-15
 • Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Ραμπαλάκος
 • Τίτλος: Κβαντικοί υπολογισμοί
 • Σύμβουλος διατριβής: Μιχάλης Κολουντζάκης
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 2004-11-18
 • Συγγραφέας: Μαριάννα Χαρτζουλάκη
 • Τίτλος: Τα Θεωρήματα των Dvoretzky και Krivine
 • Σύμβουλος διατριβής: Απόστολος Γιαννόπουλος
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 1999-11-04
 • Συγγραφέας: Μανωλία Κοκολογιαννάκη
 • Τίτλος: Η πρώτη MPLE των Good και Gaskins
 • Σύμβουλος διατριβής: Βασίλης Κλωνιάς
 • Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Στατιστική
 • Ημερομηνία: 1998-10-29
 • Συγγραφέας: Γεώργιος Συλλιγάρδος
 • Τίτλος: Πρώτοι Αριθμοί της Μορφής x2 + ny2
 • Σύμβουλος διατριβής: Ιωάννης Αντωνιάδης
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 1997-02-13
 • Συγγραφέας: Μιχάλης Δουβάκης
 • Τίτλος:
 • Σύμβουλος διατριβής:
 • Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 1996-03-20
 • Συγγραφέας: Διονυσία Γρατσέα
 • Τίτλος: Yποσυστήματα της αριθμητικής Peano
 • Σύμβουλος διατριβής: Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 1994-06-30
 • Συγγραφέας: Ειρήνη Περυσινάκη
 • Τίτλος:
 • Σύμβουλος διατριβής:
 • Κατεύθυνση:
 • Ημερομηνία: 1994-01-13
 • Συγγραφέας: Παναγιώτης Χατζηπαντελίδης
 • Τίτλος:
 • Σύμβουλος διατριβής:
 • Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 1993-11-14
 • Συγγραφέας: Δημήτριος Καλυκάκης
 • Τίτλος:
 • Σύμβουλος διατριβής:
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 1993-07-12
 • Συγγραφέας: Γεώργιος Γερογιαννόπουλος
 • Τίτλος:
 • Σύμβουλος διατριβής:
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 1992-02-01
 • Συγγραφέας: Περικλής Παυλάκος
 • Τίτλος:
 • Σύμβουλος διατριβής:
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 1992-02-01
 • Συγγραφέας: Γεώργιος Ζουράρης
 • Τίτλος:
 • Σύμβουλος διατριβής:
 • Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 1990-09-07
 • Συγγραφέας: Ειρήνη Δελληγιάννη
 • Τίτλος:
 • Σύμβουλος διατριβής:
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 1988-11-10
 • Συγγραφέας: Νικόλαος Καμπάνης
 • Τίτλος:
 • Σύμβουλος διατριβής:
 • Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 1988-11-10
 • Συγγραφέας: Χαράλαμπος Κορνάρος
 • Τίτλος:
 • Σύμβουλος διατριβής:
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 1988-11-10
 • Συγγραφέας: Απόστολος Γιαννόπουλος
 • Τίτλος:
 • Σύμβουλος διατριβής:
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 1988-09-29
 • Συγγραφέας: Νικόλαος Σπανουδάκης
 • Τίτλος:
 • Σύμβουλος διατριβής:
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 1987-11-13
 • Συγγραφέας: Ιωάννης Παπαδοπεράκης
 • Τίτλος:
 • Σύμβουλος διατριβής:
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 1987-10-16
 • Συγγραφέας: Χαράλαμπος Χαρίτος
 • Τίτλος:
 • Σύμβουλος διατριβής:
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 1987-02-01
 • Συγγραφέας: Χαράλαμπος Μακριδάκης
 • Τίτλος:
 • Σύμβουλος διατριβής:
 • Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 1986-10-23
 • Συγγραφέας: Εμμανουήλ Κατσοπρινάκης
 • Τίτλος:
 • Σύμβουλος διατριβής:
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 1986-03-20
 • Συγγραφέας: Σταύρος Παπαδόπουλος
 • Τίτλος:
 • Σύμβουλος διατριβής:
 • Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά
 • Ημερομηνία: 1986-03-20