Ανθρώπινο Δυναμικό

Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, ομότιμων καθηγητών, επισκεπτών και πανεπιστημιακών υποτρόφων, μελών ΕΔΙΠ, διοικητικού, τεχνικού προσωπικού και μεταπτυχιακών φοιτητών. Όλα τα γραφεία είναι στο κτήριο του τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Ο κωδικός κλήσης της πόλης του Ηρακλείου είναι 2810.

Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος

Alkis Tersenov

Άλκης Τερσένοβ

Καθηγητής και Πρόεδρος. PhD, University of Novosibirsk, 1991.

Μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις και συστήματα διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους. Εξισώσεις p-Laplace, Burgers, Prandtl, Navier-Stokes, Kolmogorov, γρήγορης διάχυσης, πορώδη μέσα.

Ε-310 · 39-3873 · tersenov@uoc.gr

Panagiotis Chatzipantelidis

Παναγιώτης Χατζηπαντελίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος. Ph.D., Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1998.

Αριθμητική ανάλυση. Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων.

E-318 · 39-3871 · p.chatzipa@uoc.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Konstantin Athanassopoulos

Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Καθηγητής. PhD, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1986.

Δυναμικά Συστήματα. Εργοδική Θεωρία. Διαφορική Γεωμετρία και Τοπολογία. Τοπολογικά Δυναμικά Συστήματα.

Γ-320 · 39-3825 · athanako@uoc.gr

Theodoulos Garefalakis

Θεόδουλος Γαρεφαλάκης

Καθηγητής. PhD, University of Toronto, 2000.

Θεωρία πεπερασμένων σωμάτων, αλγοριθμική θεωρία αριθμών, κρυπτογραφία και κωδικοποίηση.

Γ-216 · 39-3845 · tgaref@uoc.gr

Nikolaos Efremidis

Νικόλαος Ευφραιμίδης

Καθηγητής. PhD, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2001.

Γραμμικά και μη γραμμικά κύματα. Σολιτόνια, δυναμικά συστήματα, ασυμπτωτικές μέθοδοι. Εφαρμογές στην οπτική τα laser και τα συμπυκνώματα Bose-Einstein.

Δ-314 · 39-3731 · nefrem@uoc.gr

Spyridon Kamvissis

Σπυρίδων Καμβύσης

Καθηγητής. PhD, Courant Institute, 1991.

Προβλήματα αρχικών και οριακών τιμών για διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους ή συστήματα συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Θεωρία σολιτονίων και ολοκληρωσίμων συστημάτων σε άπειρη διάσταση και σχετική ασυμπτωτική ανάλυση. Προβλήματα παραγοντοποίησης Riemann-Hilbert στο μιγαδικό επίπεδο ή σε επιφάνειες Riemann και σχετική ασυμπτωτική ανάλυση.

Δ-338 · 39-3714 · kamvissis@uoc.gr

Georgia Karali

Γεωργία Καραλή

Καθηγήτρια. PhD, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2002.

Μη γραμμικές μερικές διαφορικές εξισώσεις, στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις. Ντετερμινιστικά και στοχαστικά προβλήματα αλλαγής φάσης ιδιομόρφων διαταραχών. Στοχαστική ροή μέσω μέσης καμπυλότητας. Στοχαστική και ντετερμινιστική δυναμική. Ασυμπτωτική ανάλυση. Μαθηματικές μέθοδοι για προβλήματα πολλαπλών κλιμάκων.

Δ-336 · 39-3729 · gkarali@uoc.gr

Theodoros Katsaounis

Θεόδωρος Κατσαούνης

Καθηγητής. PhD, University of Tennessee, Knoxville, 1994.

Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά, Αριθμητική λύση ΜΔΕ, Μαθηματική Μοντελοποίηση, Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης με εφαρμογές στη Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Κυματική Διάδοση, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ηλιακές Κυψέλες).

B-312 · 39-3723 · thodoros.katsaounis@uoc.gr

Mihalis Kolountzakis

Μιχάλης Κολουντζάκης

Καθηγητής. PhD, Stanford University, 1994.

Εφαρμογές της Αρμονικής Ανάλυσης σε Διακριτά και συνδυαστικά προβλήματα, κυρίως γεωμετρίας (tilings). Προβλήματα βάσεων ειδικής μορφής σε χώρους Hilbert (βάσεις εκθετικών). Προβλήματα συνδυαστικής φύσης. Θέματα που άπτονται της θεωρίας υπολογισμών και αλγορίθμων.

Γ-213 · 39-3834 · kolount@uoc.gr

Stavros Komineas

Σταύρος Κομηνέας

Αναπληρωτής Καθηγητής. PhD, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1997.

Μη-γραμμική δυναμική σε συστήματα συμπυκνωμένης ύλης. Μικρομαγνητική δομή μαγνητικών υλικών και συμπυκνώματα Bose-Einstein. Στατική και δυναμική σολιτονίων και δινών.

B-320 · 39-3732 · komineas@uoc.gr

Georgios Kossioris

Γεώργιος Κοσιώρης

Καθηγητής. PhD, Brown University, 1991.

Μελέτη ασθενών λύσεων ιξώδους γιά μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους. Μελέτη στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους: η στοχαστική εξίσωση Allen-Cahn και το στοχαστικό μοντέλο Cahn-Hilliard-Cook γιά τη μελέτη διφασικών προβλημάτων και η αριθμητική τους επίλυση. Eξισώσεις Hamilton-Jacobi-Bellman και εφαρμογές σε προβλήματα Ντετερμινιστικού και Στοχαστικού Βελτίστου Ελέγχου στην Περιβαλλοντική Οικονομία. Αριθμητικά Μοντέλα Πρόγνωσης Καιρού και εφαρμογές. Μαθηματικές μέθοδοι αφομοίωσης δεδομένων.

E-322 · 39-3878 · kosioris@uoc.gr

Alexandros Kouvidakis

Αλέξανδρος Κουβιδάκης

Καθηγητής. PhD, Harvard University, 1990.

Συμμετρικά γινόμενα αλγεβρικών καμπύλων και η περιγραφή διαιρετών σε αυτά. Μελέτη χώρων παραμέτρων, όπως ο χώρος που παραμετρίζει αλγεβρικές καμπύλες, Ιακωβιανές και διανυσματικές δέσμες σε αλγεβρικές καμπύλες. Συναρτήσεις θήτα σε αβελιανές πολλαπλότητες. Aλγεβρικοί κύκλοι και η διάσπαση Beauville. Mετασχηματισμοί Fourier-Mukai. Επιφάνειες Fano. Xώροι Hurwitz.

Γ-309 · 39-3851 · kouvid@uoc.gr

Maria Loukaki

Μαρία Λουκάκη

Επίκουρος Καθηγήτρια. PhD, University of Illinois at Urbana-Champagne, 2001.

Πεπερασμένες ομάδες και ομάδες αυτομορφισμών τους. Θεωρήματα τύπου Hall-Higman. Θεωρία αναπαραστάσεων πεπερασμένων ομάδων. Unitriangular ομάδες (πάνω από πεπερασμένα σώματα) και οι αναπαραστάσεις τους. Global-local εικασίες σε αναπαραστάσεις ομάδων. Counting Theorems σε χαρακτήρες και κλάσεις συζυγίας.

Γ-315 · 39-3741 · mloukaki@uoc.gr

Manos Lydakis

Μάνος Λυδάκης

Επίκουρος Καθηγητής. PhD, Brown University, 1993.

Θεωρία Ομοτοπίας, Γ-χώροι και άλλοι συναρτητές ομοτοπίας.

Γ-319 · 39-3826 · mlydakis@uoc.gr

George Makrakis

Γεώργιος Μακράκης

Καθηγητής. PhD, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1992.

Κυματική διάδοση. Αντίστροφα προβλήματα. Ασυμπτωτικές μέθοδοι για κυματικά φαινόμενα. Ημικλασσικές μέθοδοι γιά γραμμικές ΜΔΕ.

Δ-332 · 39-3708 · makrakg@uoc.gr

Angeliki Mali

Αγγελική Μάλη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. PhD, Loughborough University, 2016.

Διδακτική των Μαθηματικών

Γ-206 · 39-3799 · a.mali@uoc.gr

Themistokles Mitsis

Θεμιστοκλής Μήτσης

Αναπληρωτής Καθηγητής. PhD, California Institute of Technology, 1998.

Αρμονική ανάλυση σε Ευκλείδειους χώρους. Μεγιστικές συναρτήσεις. Χώροι αναλυτικών συναρτήσεων. Γεωμετρική θεωρία μέτρου.

Γ-215 · 39-3864 · mitsis@uoc.gr

Silouanos Brazitikos

Σιλουανός Μπραζιτίκος

Επίκουρος Καθηγητής. PhD, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2017.

Γεωμετρικά Φαινόμενα στις μεγάλες διαστάσεις, Ασυμπτωτική Κυρτή Γεωμετρία, Πιθανότητες στις μεγάλες διαστάσεις.

Γ-220 · 39-3xxx · silouanb@uoc.gr

Dimitrios Dais

Δημήτριος Νταής

Καθηγητής. PhD, Universität Bonn, 1995.

Μεταθετική 'Aλγεβρα. Διακριτή και Αλγεβρική Γεωμετρία. Αλγεβρική Τοπολογία.

Γ-305 · 39-3803 · ddais@uoc.gr

Ioannis D. Platis

Ιωάννης Δ. Πλατής

Καθηγητής. PhD, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2000.

Γεωμετρική Ανάλυση. Θεωρία χώρων Teichmüller και χώρων σχεδόν συμμόρφων παραμορφώσεων. Πραγματική και Μιγαδική Υπερβολική Γεωμετρία. Υπο-Ριμάννεια Γεωμετρία. Μέμπιους Γεωμετρία. Σχεδόν σύμμορφες απεικονίσεις της ομάδας Heisenberg.

Γ-318 · 39-3890 · jplatis@uoc.gr

Michael Plexousakis

Μιχάλης Πλεξουσάκης

Επίκουρος Καθηγητής. PhD, University of Tennessee, Knoxville, 1996.

Αριθμητική ανάλυση, Αριθμητική επίλυση εξισώσων με μερικές παραγώγους, Επιστημονικοί υπολογισμοί.

B-309 · 39-3709 · plex@uoc.gr

Michael Taroudakis

Μιχάλης Ταρουδάκης

Καθηγητής. PhD, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1988.

Μαθηματική προσομοίωση σε φαινόμενα κυματικής διάδοσης. Ευθέα και αντίστροφα προβλήματα στην υποβρύχια ακουστική. Αναγνώριση πυθμένα και γεωακουστικές αντιστροφές. Μοντέλα πρόβλεψης θορύβου θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έλεγχος κραδασμών και θορύβων. Θαλάσσια Βιοκουστική. Μουσική και Μαθηματικά.

Ε-308 · 39-3880 · taroud@uoc.gr

Alkis Tersenov

Άλκης Τερσένοβ

Καθηγητής και Πρόεδρος. PhD, University of Novosibirsk, 1991.

Μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις και συστήματα διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους. Εξισώσεις p-Laplace, Burgers, Prandtl, Navier-Stokes, Kolmogorov, γρήγορης διάχυσης, πορώδη μέσα.

Ε-310 · 39-3873 · tersenov@uoc.gr

Achilles Tertikas

Αχιλλέας Τερτίκας

Καθηγητής. PhD, Herriot-Watt University, 1987.

Μερικές διαφορικές εξισώσεις, εξισώσεις διάχυσης-αντίδρασης, γενετική πληθυσμών. Συναρτησιακές ανισότητες (Hardy, Sobolev, Rellich, Moser). Προβλήματα αλλαγής φάσης (Coarsening Theory). Λογισμός μεταβολών.

Ε-306 · 39-3876 · tertikas@uoc.gr

Stathis Filippas

Στάθης Φίλιππας

Καθηγητής. Ph.D., Courant Institute, 1990.

Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές παραγώγους. Εφαρμοσμένη Ανάλυση με έμφαση σε χώρους Sobolev. Ανισότητες Hardy. Ασυμπτωτικές τεχνικές.

E-312 · 39-3713 · filippas@uoc.gr

Grigorios Fournodavlos

Γρηγόριος Φουρνόδαυλος

Επίκουρος Καθηγητής. PhD, University of Toronto, 2016.

Ανάλυση γεωμετρικών μερικών διαφορικών εξισώσεων. Γενική σχετικότητα, εξισώσεις Einstein.

E-314 · 39-3838 · gfournodavlos@uoc.gr

Nikos Frantzikinakis

Νίκος Φραντζικινάκης

Καθηγητής. Ph.D., Stanford University, 2002.

Εργοδική θεωρία. Θεωρήματα σύγκλισης και πολλαπλής επαναφοράς. Αναλυτικές μέθοδοι σε συνδυαστική και θεωρία αριθμών.

Γ-307 · 39-3853 · frantzikinakis@uoc.gr

Vagelis Harmandaris

Βαγγέλης Χαρμανδάρης

Καθηγητής. Ph.D., Πανεπιστήμιο Πατρών, 2002.

Μαθηματική και υπολογιστική μοντελοποίηση πολύπλοκων μοριακών συστημάτων. Μέθοδοι ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. Αντίστροφα προβλήματα. Τεχνικές μείωσης διάστασης. Ιεραρχική μοντελοποίηση πολλαπλών κλιμάκων. Ανάπτυξη αδροποιημένων μοντέλων. Στατιστική μηχανική - μοριακές προσομοιώσεις. Συστήματα εκτός ισορροπίας.

B-322 · 39-3735 · harman@uoc.gr

Panagiotis Chatzipantelidis

Παναγιώτης Χατζηπαντελίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος. Ph.D., Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1998.

Αριθμητική ανάλυση. Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων.

E-318 · 39-3871 · p.chatzipa@uoc.gr

Ομότιμοι Καθηγητές

Ioannis Athanasopoulos

Ιωάννης Αθανασόπουλος

Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις, Σικάγο (Πανεπιστήμιο της Μιννεσότας, Μιννεάπολις), 1979.

Διαφορικές Εξισώσεις Μερικών Παραγώγων, Προβλήματα Ελευθέρων Συνόρων.

Γραφείο: Γ-316 · Τηλ: 39-3870 · Email: athan@uoc.gr

Nikos Tzanakis

Νικόλαος Γ. Τζανάκης

PhD, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1981.

Αλγεβρική και Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών. Διοφαντική Γεωμετρία. Επίλυση Διοφαντικών εξισώσεων.

Γ-313 · 39-3839 · tzanakis@uoc.gr

Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές

Christos Kourouniotis

Χρήστος Κουρουνιώτης

PhD, King's College, University of London, 1984.

Υπερβολική Γεωμετρία. Μελέτη παραμορφώσεων γεωμετρικών δομών σε χαμηλή διάσταση. Διδακτική των Μαθηματικών (διδασκαλία Γραμμικής Άλγεβρας).

Γ-205 · 39-3828 · chrisk@uoc.gr

Επισκέπτες, Πανεπιστημιακοί υπότροφοι, Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Nikolaos Athanasiou

Νικόλαος Αθανασίου

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής. PhD, University of Oxford, 2021

Ανάλυση γεωμετρικών και υπερβολικών Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων. Γενική Σχετικότητα και Εξισώσεις Einstein.

E-319 · 39-3xxx · n.athanasiou@uoc.gr

Emmanouil Vergis

Εμμανουήλ Βέργης

Πανεπιστημιακός Υπότροφος. PhD Πανεπιστήμιο Κρήτης 2020.

Εφαρμοσμένη οικονομετρία, Μίκρο και Μάκρο οικονομετρία. Οικονομικά της εργασίας, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

Γ-310 · 39-3841 · mvergis@uoc.gr

Yannis Lilis

Ιωάννης Λιλής

Πανεπιστημιακός υπότροφος. PhD, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2014.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη γλωσσών προγραμματισμού, γλώσσες και μεθόδοι μεταπρογραμματισμού, ολοκληρωμένα περιβάλλοντας ανάπτυξης λογισμικού, εργαλεία τεχνολογίας λογισμικού.

B-324 · 39-xxxx · lilis@csd.uoc.gr

Redmond McNamara

Redmond McNamara

Μεταδιδακτορικός υπότροφος. PhD, University of California Los Angeles, 2021.

Θεωρία Αριθμών, Εργοδική Θεωρία.

Γ-314 · 39-3xxx · mcnamara@uoc.gr

Georgios Polydoros

Γεώργιος Πολύδωρος

Διδάσκων Π.Δ. 407/80.

Διδακτική Μαθηματικών, Χρήση νέων τεχνολογιών στη Διδακτική των Μαθηματικών, Διδακτική Μεθοδολογία, Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά, e-learning, Μοντελοποίηση στα Μαθηματικά, STEM-STEAM στην διδασκαλία.

Δ-328 · 39-3710 · georgiospolydoros@math.uoc.gr

Costas Smaragdakis

Κώστας Σμαραγδάκης

Πανεπιστημιακός υπότροφος. PhD, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2019.

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Μαθηματική Μοντελοποίηση, Επιστημονικοί Υπολογισμοι, Πιθανοθεωρητικά Μοντέλα.

Δ-326 · 39-3716 · kesmarag@gmail.com

Giorgos Chasapis

Γιώργος Χασάπης

Μεταδιδακτορικός ερευνητής. PhD, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2018.

Ασυμπτωτική Γεωμετρική Ανάλυση

Γ-212 · 39-3756 · gchasapis@uoc.gr

Nikos Christakis

Νίκος Χρηστάκης

Διδάσκων Π.Δ. 407/80. PhD, UMIST, Manchester, 1998.

Μετεωρολογία, Φυσική Ατμόσφαιρας, Υπολογιστική Ρευστοδυναμική.

Ε-309 · 39-3763 · nchristakis@tem.uoc.gr

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

Eleni Kafatou

Ελένη Καφάτου

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών και Εξυπηρέτησης Φοιτητών, Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

A-204 · 39-3705 · ekafatou@uoc.gr

Maria Skoula

Μαρία Σκουλά

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών και Εξυπηρέτησης Φοιτητών, Κατεύθυνση Μαθηματικών

A-202 · 39-3751 · skoula@math.uoc.gr

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Maria Drakaki

Μαρία Δρακάκη

Υποψήφια διδάκτορας

Γεωμετρία και Γεωμέτρες: Θεωρήματα (χαμένα και ξεχασμένα), μέθοδοι και τεχνικές από την αρχαιότητα στην σύγχρονη εποχή.

Γ-301 · mathp373@math.uoc.gr

John Mastrokalos

Γιάννης Μαστρόκαλος

Υποψήφιος διδάκτορας

Aνάλυση δεδομένων με τεχνικές μηχανικής μάθησης. Αντίστροφα προβλήματα ακουστικής διάδοσης. Σεισμικότητα.

Δ-331 · mathp389@math.uoc.gr