Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική άσκηση είναι η θέση εργασίας για έναν φοιτητή η οποία διαρκεί περιορισμένο χρονικό διάστημα και κατά την διάρκεια της οποίας ο φοιτητής εκπαιδεύεται σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό αντικείμενο. Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η ανάπτυξη των ικανοτήτων εφαρμογής γνώσεων, η εξοικείωση των ασκουμένων με το περιβάλλον παραγωγικών ή άλλων επιχειρήσεων, ή ερευνητικών κέντρων, ή εκπαιδευτικών οργανισμών.

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ως μάθημα επιλογής και, επιπλέον, περιγράφεται στο Παράρτημα πτυχίου. Η Πρακτική Άσκηση είναι δυνατόν να υλοποιηθεί στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε φορείς με τους οποίους το Τμήμα μπορεί να έρθει σε συμφωνία συνεργασίας, όπως:

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο του φορέα και να συνεργάζονται με τον επόπτη του φορέα και του Τμήματος. Από την πλευρά τους οι φορείς υποχρεούνται να ορίσουν το περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης, να ορίσουν επόπτη για κάθε ασκούμενο, και να συνεργαστούν με τον επόπτη του Τμήματος κατά τη διάρκεια της ΠΑ και, μετά από αυτή, για την αξιολόγησή της.

Η ΠΑ στην Ελλάδα υποστηρίζεται από το ΕΣΠΑ (Υπουργείο Παιδείας) και η τυπική της διάρκεια είναι 3 μήνες. Για τη διαδικασία πραγματοποίησης αμοιβόμενης ΠΑ με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, δείτε το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ του Υπουργείου Παιδείας ΑΤΛΑΣ. Στο ίδιο σύστημα υποστήριξης μπορείτε να δείτε και τους φορείς που αναζητούν ασκούμενους.

Η ΠΑ είναι επίσης δυνατόν να πραγματοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus. Η προκύρηξη γίνεται μία φορά τον χρόνο (συνήθως τον Μάρτιο) από την Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της πρακτικής άσκησης (που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος), τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα παρακάτω:

Β = (ECTS - 150) + (ΜΟ - 5) * 50,

όπου ECTS είναι ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων που έχει περάσει ο υποψήφιος και MO ο μέσος όρος της βαθμολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του γραφείου πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου και τα απαιτούμενα έντυπα στην ιστοσελίδα εντύπων του γραφείου πρακτικής άσκησης.

Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι: Γεωργία Καραλή και Σταύρος Κομηνέας (αναπληρωτής).

Φορείς Πρακτικής Άσκησης στην Ελλάδα

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον είτε για φορείς με τους οποίους ήδη έχει συνεργασθεί το Τμήμα είτε και για οποιονδήποτε άλλον φορέα Πρακτικής Άσκησης. Η εύρεση φορέα πρακτικής άσκησης είναι το πιο σημαντικό μέρος της προετοιμασίας. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να κάνει έρευνα (όσο το δυνατόν εκτενέστερη) για την εταιρία ή οργανισμό που τον ενδιαφέρει και όπου μπορεί να αποδώσει περισσότερο. Για την επιλογή φορέα μπορείτε να συμβουλευθείτε

Οι φορείς με τους οποίους έχει συνεργαστεί το Τμήμα είναι οι ακόλουθοι:

Φορείς Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν φορείς Πρακτικής Άσκησης συμβουλευόμενοι τους συνδέσμους

ή τους συνεργάτες στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα ή το Πανεπιστήμιο. Φοιτητές του Τμήματος έχουν κάνει Πρακτική Άσκηση στις ακόλουθες εταιρίες και οργανισμούς σε χώρες της Ευρώπης:

Σύνδεσμοι

Εξωτερικά προγράμματα Πρακτικής Άσκησης

Ανακοινώσεις

27 Οκτ 2020
Δείτε τον τελικό πίνακα επιλογής και κατάταξης αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι Την Πέμπτη 29/10/2020, 12:00-13:00, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση/ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση μέσω της πλατφόρμας Zoom στο σύνδεσμο https://zoom.us/j/91956679808?pwd=VmJzd240SEFsamcwZEhKaENndTg3Zz09, Meeting ID: 919 5667 9808, Passcode: 436084.

16 Οκτωβρίου 2020
Δείτε το πρακτικό της επιλογής φοιτητριών/φοιτητών για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, για την περίοδο από 1/12/2020 έως 30/9/2021. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 23/10/2020 και ώρα 23:59 με mail (secr@math.uoc.gr) ή εντύπως μέχρι τις 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος.

4 Σεπτεμβρίου 2020
Οι ενδιαφερόμενοι για πρακτική άσκηση παρακαλούνται να κάνουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά και να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που θα βρουν στο σύνδεσμο https://forms.gle/uE45YifNatzjiky58 μέχρι και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020. Θα ακολουθήσει ενημερωτική τηλεδιάσκεψη. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα ανακοινωθεί με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Υπάρχουν 40 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (τρίμηνης) για την περίοδο 1η Δεκεμβρίου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Τονίζεται πως η αίτηση για Πρακτική Άσκηση γίνεται άπαξ και αφορά ολόκληρη την ακαδημαϊκή χρονιά. Μόνο, σε περίπτωση μη πλήρωσης των προσφερόμενων θέσεων, αναμένεται να υπάρξει καινούργια ανακοίνωση στις αρχές του 2021.

Διαβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

24 Οκτωβρίου 2019
Δείτε τον τελικό πίνακα επιλογής και κατάταξης αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

15 Οκτωβρίου 2019
Διαβάστε το πρακτικό της επιλογής φοιτητριών/φοιτητών για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, για την περίοδο από 1/12/2019 έως 30/9/2010.

15 Οκτωβρίου 2019
Την Τετάρτη 16/10, 1μμ στην αιθουσα A-212 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική ενημερωτική συνάντηση για την Πρακτική Ασκηση.

3 Οκτωβρίου 2019
Την Τρίτη 8/10/2019 και ώρα 3:15μμ στην αίθουσα Ε-204 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση/ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση.

2 Οκτωβρίου 2019
Όποιος επιθυμεί να ξεκινήσει Πρακτική Άσκηση 1/12/2019, να επικοινωνήσει με την κα Γ. Καραλή (gkarali@uoc.gr) μέχρι τις 11/10/2019.

2 Οκτωβρίου 2019
Οι ενδιαφερόμενοι για Πρακτική Άσκηση παρακαλούνται να κάνουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά και να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που θα βρουν στον σύνδεσμο https://forms.gle/cY9HgtxcevoTJFoz7 μέχρι και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019. Θα ακολουθήσει συνάντηση (με όλους όσους κάνουν αίτηση) την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019. Υπάρχουν 42 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (τρίμηνης) για την περίοδο 1η Δεκεμβρίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Τονίζεται πως η αίτηση για Πρακτική Άσκηση γίνεται άπαξ και αφορά ολόκληρη την ακαδημαϊκή χρονιά. Μόνο, σε περίπτωση μη πλήρωσης των προσφερόμενων θέσεων, αναμένεται να υπάρξει καινούργια ανακοίνωση στις αρχές του 2020. Διαβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

08 Ιουλίου 2019
Πρακτική Άσκηση 2019-2020 - Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

27 Νοεμβρίου 2018
Τελικός πίνακας επιλογής και κατάταξης αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση

2 Νοεμβρίου 2018
Πίνακες επιλογής και κατάταξης αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση

30 Αυγούστου 2018
Πρακτική Άσκηση 2018-2019 - Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος