Έρευνα

Η ερευνητική δραστηριότητα του τμήματος καλύπτει πολλές περιοχές των θεωρητικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών, συμπεριλαμβανωμένων των: ανάλυση, αρμονική ανάλυση, λογική, θεωρία πολυπλοκότητας, θεωρία αριθμών, κρυπτογραφία, μεταθετική άλγεβρα, αλγεβρική γεωμετρία, τοπολογία, διαφορικές εξισώσεις, δυναμικά συστήματα, μερικές διαφορικές εξισώσεις, αριθμητική ανάλυση, υπολογιστική γεωμετρία, κυματική διάδοση, μαθηματική μοντελοποίηση. Μέλη του τμήματος συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα με εθνική ή/και ευρωπαϊκή ανταγωνιστική χρηματοδότηση ενώ το τμήμα συνολικά έχει ισχυρή παράδοση διεθνών ερευνητικών συνεργασιών.

Συνάντηση εργασίας με τίτλο Stochastics and Finance

Η συνάντηση εργασίας με τίτλο Stochastics and Finance θα διεξαχθεί στις 18-19 Ιουλίου 2017 στην αίθουσα Α203 του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οργανωτική επιτροπή: Γεώργιος Κοσιώρης και Γεώργιος Ζουράρης.

Ημέρες Ανάλυσης, 24-25 Μαΐου 2017

Το τμήμα μας οργανώνει μια συνάντηση εργασίας στην Μαθηματική Ανάλυση, επί τη ευκαιρία της επίσκεψης του Καθηγητή Ed Saff ως Διακεκριμένος ομιλητής στη θέση Πηχωρίδη, τον Μάϊο του 2017. Ομιλητές (μέχρι στιγμής):

Γιώργος Κωστάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Νίκος Φραντζικινάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Alex Iosevich, Univ. of Rochester
Μιχάλης Κολουντζάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Romanos Malikiosis, TU Berlin
Θέμης Μήτσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Mate Matolcsi, Renyi Institute
Μιχάλης Παπαδημητράκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ed Saff, Vanderbilt University
Νίκος Στυλιανόπουλος, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Yang Wang, Hong Kong Univ. of Science and Technology

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ιστοσελίδα της συνάντησης, και/ή επικοινωνήστε με τον Μιχάλη Κολουντζάκη.