Φωτογραφίες Εκδηλώσεων και Δραστηριοτήτων

 

Ακαδημαϊκό έτος 2020-21 →

Εκδήλωση υποδοχής πρωτοετών/δευτεροετών φοιτητών, 3 Νοεμβρίου 2021

Υποδοχή πρωτοετών/δευτεροετών φοιτητών, 03/11/2021 Υποδοχή πρωτοετών/δευτεροετών φοιτητών, 03/11/2021 Υποδοχή πρωτοετών/δευτεροετών φοιτητών, 03/11/2021 Υποδοχή πρωτοετών/δευτεροετών φοιτητών, 03/11/2021 Υποδοχή πρωτοετών/δευτεροετών φοιτητών, 03/11/2021 Υποδοχή πρωτοετών/δευτεροετών φοιτητών, 03/11/2021

 

Ακαδημαϊκό έτος 2020-21 →