Διακεκριμένη Θέση Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) διαθέτει ετησίως, προς τιμήν του αποβιώσαντος καθηγητή του Τμήματός Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Στυλιανού Πηχωρίδη, το απαραίτητο χρηματικό ποσό για τη θέση «Σ. Πηχωρίδη», η οποία προσφέρεται από το Τμήμα Μαθηματικών σε διεθνώς διακεκριμένους επιστήμονες προκειμένου να δώσουν σειρά διαλέξεων ως επισκέπτες καθηγητές. Ο Σ.Κ. Πηχωρίδης αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη πίσω από την πρόοδο του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης έως τον πρόωρο χαμό του, το 1992.

Διακεκριμένη Θέση Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη για το 2019 στον καθηγητή Israel Michael Sigal

Ο Israel Michael Sigal είναι University Professor του Πανεπιστημίου του Toronto και κατέχει την έδρα Norman Stuart Robertson στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Εργάζεταο στην περιοχή της κβαντικής φυσικής, συχνά όμως και στην γεωμετρική ανάλυση και τη μαθηματική βιολογία. Μερικά από τα κύρια αποτελέσματά του είναι:

Ήταν ομιλιτής στο International Congress of Mathematicians στο Κυότο και σε διάφορα International Congresses of Mathematical Physics. Ήταν επισκέπτης καθηγητής στο nstitute of Advanced Study (Princeton), Swiss Institute of Technology (ETH Züt;rich) and IHES (Bur-sur-Yvette). Έχει επιβλέψει ένα μεγάλο αριθμό διδακτορικών φοιτητών και μετα-διδακτόρων ενώ πολλοί από τους μαθητές του κατέχουν μόνιμες θέσεις σε διακεκριμένα πανεπιστήμια.

Ο καθηγητής Sigal θα επισκεπτεί το Τμήμα μεταξύ 1ης Mαΐου και 5ης Ιουνίου 2019. Το θέμα των ομιλιών του θα είναι "Differential Equations of Quantum Physics". Το πρόγραμμα των ομιλιών φαίνεται παρακάτω:

Διακεκριμένη Θέση Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη για το 2017 στον καθηγητή Ed Saff

Ο Ed Saff είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt των ΗΠΑ και διευθυντής εκεί του "Center for Constructive Approximation", που υποστηρίζει μαθηματική έρευνα στα πεδία της Θεωρίας Προσέγγισης, της Αριθμητικής Ανάλυσης και των εφαρμογών αυτών. Πήρε το πτυχίο του στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά από το Georgia Institute of Technology και το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Maryland. Οι ερευνητικές του περιοχές περιλαμβάνουν Θεωρία Προσέγγισης, Αριθμητική Ανάλυση και Θεωρία Δυναμικού. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 240 ερευνητικά άρθρα, συ-συγγράψει 9 βιβλία και συν-εκδόσει 11 τόμους. Είναι Συντονιστής Έκδοσης σε δύο ερευνητικά περιοδικά, το Constructive Approximation και το Computational Methods and Function Theory. Είναι επίσης μέλος της εκδοτικής ομάδας του Journal of Approximation Theory. Έχει εποπτεύσει 16 διδακτορικά και 9 μετα-διδάκτορες. Ανάμεσα σε άλλες αναγνωρίσεις της έρευνάς του έχει λάβει μια υποτροφία Guggenheim το 1978 και έγινε επίσης Fellow of the American Mathematical Society.

Το θέμα των ομιλιών του Καθηγητή Ed Saff θα είναι Discrete Minimal Energy on Rectifiable Sets.

Ημέρες Ανάλυσης, 24-25 Μαΐου 2017

Το τμήμα μας οργανώνει μια συνάντηση εργασίας στην Μαθηματική Ανάλυση, επι τη ευκαιρία της επίσκεψης του Καθηγητή Ed Saff ως Διακεκριμένος ομιλητής στη θέση Πηχωρίδη, τον Μάϊο του 2017. Ομιλητές (μέχρι στιγμής):

Γιώργος Κωστάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Νίκος Φραντζικινάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Alex Iosevich, Univ. of Rochester
Μιχάλης Κολουντζάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Romanos Malikiosis, TU Berlin
Θέμης Μήτσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Mate Matolcsi, Renyi Institute
Μιχάλης Παπαδημητράκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ed Saff, Vanderbilt University
Νίκος Στυλιανόπουλος, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Yang Wang, Hong Kong Univ. of Science and Technology

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτη την ιστοσελίδα της συνάντησης, και/ή επικοινωνήστε με τον Μιχάλη Κολουντζάκη.

Κατάλογος επισκεπτών στη θέση Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη