Φωτογραφίες Εκδηλώσεων και Δραστηριοτήτων

← Ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Ακαδημαϊκό έτος 2016-17 →

Τελετή ορκωμοσίας πτυχιούχων, 20 Ιουλίου 2018

Τελετή ορκωμοσίας πτυχιούχων, 20/7/2018 Τελετή ορκωμοσίας πτυχιούχων, 20/7/2018 Τελετή ορκωμοσίας πτυχιούχων, 20/7/2018 Τελετή ορκωμοσίας πτυχιούχων, 20/7/2018 Τελετή ορκωμοσίας πτυχιούχων, 20/7/2018 Τελετή ορκωμοσίας πτυχιούχων, 20/7/2018 Τελετή ορκωμοσίας πτυχιούχων, 20/7/2018 Τελετή ορκωμοσίας πτυχιούχων, 20/7/2018 Τελετή ορκωμοσίας πτυχιούχων, 20/7/2018 Τελετή ορκωμοσίας πτυχιούχων, 20/7/2018

Ημέρα σταδιοδρομίας με την εταιρεία Accenture στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 20/4/2018

Ημέρα σταδιοδρομίας με την Accenture, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 20/4/2018 Ημέρα σταδιοδρομίας με την Accenture, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 20/4/2018 Ημέρα σταδιοδρομίας με την Accenture, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 20/4/2018 Ημέρα σταδιοδρομίας με την Accenture, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 20/4/2018 Ημέρα σταδιοδρομίας με την Accenture, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 20/4/2018 Ημέρα σταδιοδρομίας με την Accenture, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 20/4/2018 Ημέρα σταδιοδρομίας με την Accenture, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 20/4/2018 Ημέρα σταδιοδρομίας με την Accenture, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 20/4/2018

Τελετή ορκωμοσίας πτυχιούχων, 23 Μαρτίου 2018

Ορκωμοσία πτυχιούχων, 23 Μαρτίου 2018 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 23 Μαρτίου 2018 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 23 Μαρτίου 2018 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 23 Μαρτίου 2018 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 23 Μαρτίου 2018 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 23 Μαρτίου 2018 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 23 Μαρτίου 2018 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 23 Μαρτίου 2018 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 23 Μαρτίου 2018 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 23 Μαρτίου 2018 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 23 Μαρτίου 2018

Ανοιχτές θύρες. Επισκέψεις σχολείων, 1 Φεβρουαρίου 2018

Ανοιχτές θύρες. Επισκέψεις σχολείων, 1 Φεβρουαρίου 2018 Ανοιχτές θύρες. Επισκέψεις σχολείων, 1 Φεβρουαρίου 2018 Ανοιχτές θύρες. Επισκέψεις σχολείων, 1 Φεβρουαρίου 2018 Ανοιχτές θύρες. Επισκέψεις σχολείων, 1 Φεβρουαρίου 2018 Ανοιχτές θύρες. Επισκέψεις σχολείων, 1 Φεβρουαρίου 2018 Ανοιχτές θύρες. Επισκέψεις σχολείων, 1 Φεβρουαρίου 2018 Ανοιχτές θύρες. Επισκέψεις σχολείων, 1 Φεβρουαρίου 2018 Ανοιχτές θύρες. Επισκέψεις σχολείων, 1 Φεβρουαρίου 2018 Ανοιχτές θύρες. Επισκέψεις σχολείων, 1 Φεβρουαρίου 2018 Ανοιχτές θύρες. Επισκέψεις σχολείων, 1 Φεβρουαρίου 2018 Ανοιχτές θύρες. Επισκέψεις σχολείων, 1 Φεβρουαρίου 2018 Ανοιχτές θύρες. Επισκέψεις σχολείων, 1 Φεβρουαρίου 2018

Τελετή ορκωμοσίας πτυχιούχων, 24 Νοεμβρίου 2017

Ορκωμοσία πτυχιούχων, 24 Νοεμβρίου 2017 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 24 Νοεμβρίου 2017 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 24 Νοεμβρίου 2017 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 24 Νοεμβρίου 2017 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 24 Νοεμβρίου 2017 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 24 Νοεμβρίου 2017 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 24 Νοεμβρίου 2017 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 24 Νοεμβρίου 2017 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 24 Νοεμβρίου 2017 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 24 Νοεμβρίου 2017 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 24 Νοεμβρίου 2017 Ορκωμοσία πτυχιούχων, 24 Νοεμβρίου 2017

← Ακαδημαϊκό έτος 2018-19 →

Ακαδημαϊκό έτος 2016-17 →